เลื่อนล้อ..ต่อภาษี

in #that6 years ago

สวัสดีคะเพื่อนๆ steemit ภาษีรถยนต์ใกล้ๆจะหมด ก็เลยไปทำเรื่องต่อภาษี ถือเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับดิฉันมาก หลังได้ได้รับคำแนะนำจากพี่คนหนึ่งบอก ต่อภาษีรถไม่ยากเลยไม่ต้องไปเสียเวลาเป็น ชั่วโมง เดี๋ยวนี้เขามี แบบ "เลื่อนล้อ..ต่อภาษี" ดิฉันก็ยัง งง ว่าคืออะไร? ทำไงเน้อ??จนมาถึงบางอ้อที่พี่เขาบอกว่าก็เหมือน ขับเข้าช่อง Drive Thru Mcdonalds นั้นแหละ.. อ้าว !!!เดี๋ยวนี่บ้านเราไปไกลมาก ตามไม่ทันเลย พอขับไปถึง ก็มีช่อง Drive Thru เราก็ขับเข้าช่อง เลื่ิอนกระจก ยื่น สำเนาทะเบียนรถ กับ พ.ร.บ. กับเงิน แค่นี้ก็ได้ ป้ายวงกลมอันใหม่มาได้แบบสวยๆ ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที แต่โชคเข้าข้างดิฉันต่อท้ายแค่ 1 คิว เลยแอบถ่ายรูป.. โปรโมทยกนิ้วให้กับ กรมการขนส่งทางบก เลยคะ image
image

Sort:  

Congratulations @kanpatsorn! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @kanpatsorn! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.033
BTC 42068.85
ETH 2252.79
USDT 1.00
SBD 4.88