ประเพณีของชาวพุทธ

in thai •  15 days ago 

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ พูดถึงประเพณีต่างๆของชาวอีสานแล้วจะมีกันทุกเดือน แต่ประเพณีบางอย่างบางหมู่บ้านอาจจะไม่ได้ทำกันแล้ว แต่ประเพณีที่แถวบ้านฉันยังทำสืบต่อกันมาในช่วงนี้จะมีประเพณีบุญกฐินนั่นเองค่ะ

2019-10-27 17.55.20.jpg

สำหรับบุญกฐินจะทำได้ปีละครั้งเท่านั้น ซึ่งจะเริ่มทำกันในระยะเดือนเดียวคือเริ่มจากออกพรรษาแรม๑ค่ำเดือน๑๑ไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน๑๒ รวมเป็นเวลา๑เดือนพอดี บุญกฐินจะมีปัจจัยในการทำอยู่หลายอย่าง

2019-10-27 17.54.37.jpg

ไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้ต่างๆ และต้นเงิน เมื่อถึงวันทอดกฐิน ชาวบ้านก็จะรวมตัวกันแห่ต้นเงินและปัจจัยต่างๆไปที่วัด

2019-10-27 17.54.53.jpg

2019-10-27 17.55.08.jpg

ซึ่งการทอดกฐินนี้มีความเชื่อว่าจะได้อานิสงส์สูงสุดกว่าการทำบุญอย่างอื่น ดังนั้นแถวบ้านฉันซึ่งมีความเชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงทำบุญกฐินและไปทอดกฐินที่วัดทุกปี

สำหรับวันนี้ฉันต้องขอจบโพสต์ไว้เพียงแค่นี้ก่อน เอาไว้เจอกันโพสต์หน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมสนุกกับชุมชนของเราแถมยังมีรายได้อีกด้วย กรุณากดเข้าลิ้งค์นี้เลยค่ะ

วิธีลงชื่อสมัครใช้ Steemit แฟลตฟอร์ม​โดยคุณตุ๊กตา
👉 https://steemit.com/thai/@tookta/pt-1
👉 https://steemit.com/thai/@tookta/pt-2

ขอขอบคุณทุกๆอัพโหวด คอมเม้นต์และการติดตามนะคะ

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Wow! Very nice ceremony! Lots of people!
Lots of bananas!

ผลไม้จากการทานของชาวบ้านค่ะ😊😊

Oh! They are very kind people!! Very nice community!

ใช่ค่ะ แถวบ้านนอกที่ฉันอาศัยอยู่ ถ้ามีการบริจาคสิ่งของหรืออื่นๆ พวกเขาจะมาบริจาคกันแทบทุกหลังคาเรือนเลยค่ะ

Congratulations @sunittra! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!