ลงทะเบียนภาษาไทย Pt.2

in #thai5 years ago

thai steemit.jpg

วันนี้เราจะพูดถึงวิธีการเข้าสู่ระบบเมื่อคุณเพิ่งได้รับการอนุมัติ
ประการแรกหลังจาก 1-3 วัน (อาจจะนานกว่านั้นในบางกรณี) คุณจะได้รับอีเมลจากที่อยู่อีเมลของคุณ
จาก Steemit หัวข้อเรื่อง "บัญชี Steemit ของคุณได้รับอนุมัติแล้ว
คลิกลิงก์เพื่อเปิดอีเมล

cap_th_day5-001.jpg

เมื่อคุณเปิดอีเมลของคุณแล้ว
อีเมลจะบอกว่าคุณเพิ่งได้รับการอนุมัติ ตั้งแต่ตอนนี้คุณเป็นคนเดียวที่จะควบคุมบัญชี Steemit ของคุณ และคุณจะได้รับรางวัลในการโพสต์ แสดงความคิดเห็นในโพสต์และยังมีอื่น ๆ
ในอีเมล มีลิงก์เพื่อเปิดใช้งานบัญชีของคุณ คลิกลิงก์เพื่อเปิดเว็บ Steemit

cap_th_day5-002.jpg

เมื่อหน้าเว็บของ Steemit เปิดขึ้นพร้อมกับช่องเล็ก ๆ ตรงกลาง
จะมีข้อกำหนดและข้อตกลงในการใช้ Steemit คลิกปุ่ม "ฉันยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้"

cap_th_day5-003.jpg

กล่องเล็ก ๆจะหายไป แล้วคุณจะเห็นหน้าเต็มของเว็บ พร้อมด้วยชื่อบัญชีและชุดตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีแดง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ทำสำเนาทันที ที่ตัวอักษรสีแดงและตัวเลข
เพราะนี่เป็นรหัสผ่านของคุณ และ Steemit ไม่สามารถกู้คืนได้ คุณเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้
และไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่สามารถกู้คืนได้โดย Steemit อาจใช้ไดรฟ์ภายนอกหรือ USB เพื่อป้องกันไม่ให้สูญหาย หากคุณสูญเสียรหัสผ่านคุณจะสูญเสียเงินในบัญชีของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยในที่อื่นนอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

cap_th_day5-004.jpg

เมื่อรหัสผ่านของคุณถูกคัดลอกและบันทึกแล้ว คุณสามารถวางรหัสผ่านลงในแบบฟอร์มภายใต้รหัสผ่านของคุณ และตรวจสอบกล่องเล็ก ๆ ที่บอกว่า "คุณคารเข้าใจว่า Steemit ไม่สามารถกู้คืนรหัสผ่านของคุณได้""และตรวจสอบกล่องเล็ก ๆ " ฉันได้บันทึกรหัสผ่านที่สร้างขึ้นอย่างปลอดภัยแล้ว" ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ทำใปนั้นถูกต้อง เพราะนี่เป็นครั้งเดียวที่คุณเห็นรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณทำผิดคุณจะไม่ได้เห็นมันอีกครั้ง

cap_th_day5-004b.jpg

เมื่อคุณได้ตรวจสอบว่าสำเนารหัสผ่านของคุณมีความปลอดภัยแล้ว จากนั้นกดปุ่ม "สร้างบัญชี"

cap_th_day5-005.jpg

หลังจากนั้นคุณก็จะเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของชุมชนชาว Steemit แล้ว อย่าลืมทำให้เนื้อหาต้นฉบับจากคุณไม่มีการลอกเลียนแบบ
โพสต์ของคุณควรมีเนี้อหาที่น่าสนใจสำหรับชุมชนชาวไทย Steemit ยินดีต้อนรับโพสต์ของชาวไทยทุกคนค่ะ

Sort:  

ข้อความมีประโยชน์มากครับ

ขอบคุณค่ะคุณ @prapanth และ @sunman ด้วยค่ะ

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tookta from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, and someguy123. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows and creating a social network. Please find us in the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you like what we're doing please upvote this comment so we can continue to build the community account that's supporting all members.

มีประโยชน์ มากครับ

เยี่ยมเลยครับ มีประโยชน์มากๆครับ

ขอบคุณสำหรับโพสนี้ค่ะ ขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนที่สนใจนะคะ

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19534.67
ETH 1317.29
USDT 1.00
SBD 2.45