Anutta Restaurant # 269 สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี

in thai •  2 months ago 

สวัสดีครับเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่าน

image

วันนี้ผมได้เห็นหัวข้อ ของไทยทีม ที่ได้นำเสนอการแข่งขันโพสต์ ในรูปแบบ แปลกใหม่ ดูน่าสนใจครับ เกี่ยวกับการนำเสนอโพสต์ประสบการณ์ส่วนตัว อันแปลกประหลาดครับ วันนี้ผมได้ประสบโอกาส เหมาะสมเลยครับที่จะมานำเสนอ เรื่องเล่าประสบการณ์อันแปลกประหลาด ส่วนตัวของผมครับ ตั้งแต่ผม เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ อายุประมาณ 42 ปี ความแปลกประหลาดของผมเมื่อนับย้อนกลับไปประมาณ 5- 6 ปีที่แล้ว ขาดครึ่ง ความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริง เกี่ยวกับ ศาสนาครับ ศาสนาที่ว่านั้นก็คือ ศาสนาพุทธ นั่นเองครับ ซึ่งเป็นศาสนา พี่ผมเอง เกิดมา ก็ได้มีอยู่ ในทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้วครับ และผมก็นับถือศาสนาพุทธตามทะเบียนบ้าน มาตลอดครับ ทำไมผมได้มีศาสนาพุทธอยู่ใน ทะเบียนบ้าน เปิดครับ อันนี้ก็เพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เป็นคน นับถือศาสนาพุทธ มาก่อนอยู่แล้วครับ จึงเป็นเหตุ ให้ผม ได้ศาสนา มาทางบรรพบุรุษครับ แต่ผมก็มีความสงสัย มาตลอด ระยะเวลายาวนาน เลยครับว่า ทำไมเราถึง นับถือศาสนาพุทธ และ ศาสนา สอนอะไรกับเราบ้าง ผมก็ ไม่เคยได้คำตอบที่ ถูกต้องตรงจริง ครับ เพราะว่า เราไปที่วัด พระก็สอน ว่าให้เราทำบุญ อะไรประมาณนั้นครับ ซึ่งประโยชน์นั้น เราก็ไม่รู้แน่ชัดว่าคืออะไร ในตอนนั้นครับ แต่พออยู่มาเวลาผ่านไป ผมได้ เปิดอินเทอร์เน็ต และ ได้ฟังคำสอน เกี่ยวกับธรรมะ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายมากครับ ซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักในตอนแรกๆ แต่พอเปิดไปฟังไปเรื่อยๆ ไปเจอคำสอนเกี่ยวกับ ปฏิจจสมุปบาท ทำให้ผมเกิดความรู้ความเข้าใจในศาสนาแบบเดิมเปลี่ยนไป เลยครับ ชนิดที่ว่า ไม่สามารถ จะ เชื่อในคำสอนแบบเดิม ได้เลยครับ ก็เพราะว่าในปฏิจจสมุปบาทนั้น อธิบายถึง เหตุเกิด เหตุดับ ประกอบด้วยเหตุผล และสามารถพิสูจน์ได้ครับ และทนต่อการเร่งพิสูจน์ อย่างแท้จริงครับ

ยกตัวอย่างเช่น

1.เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
2.เพราะมีความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
2.เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี
4.เพราะมีความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

ทุกคำนี้ล้วนแต่เป็นสัจจะแห่งความจริงครับ

ผมขอยกเอาบรรทัด หมายเลข 1 นำเสนอเป็นตัวอย่าง เล็กๆน้อยๆ ตามความรู้ความเข้าใจของผมครับ หากมีส่วนใดไม่ถูกต้อง สามารถ แจ้งมาได้นะครับ ด้วยความยินดี

เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี คืออะไร
คือว่า สมมุติว่าเรามองเห็นว่า สิ่งนี้สวย แล้วเกิดอาการอยากได้ สิ่งนั้นขึ้นมา ก็คือเมื่อเกิดผัสสะทางตา ว่าสิ่งนี้สวยแล้วจึงอยากได้ มาครอบครองนั้นเองครับ
อธิบายก็คือว่า เมื่อเห็นว่าสวยแล้ว อาการต่อไปคือ มีความอยากได้ นั่นคือ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี
หรือจะให้ต่อไปอีกก็ยังได้ ก็คือว่า เมื่อมีความอยากแล้ว อาการต่อไปก็คือ การแสวงหา เมื่อมีการแสวงหาแล้ว อาการต่อไปก็คือ มีการได้ มาครอบครอง เมื่อมีการได้มาครอบครองแล้ว อาการต่อไป คือว่า มีอาการพอใจ เมื่อมีความพอใจแล้ว จึงมีอาการหวงขั้น ถ้ามีความ หวงกั้นเกิดขึ้น แล้ว จึงมีเรื่องราวจากการหวงกั้นที่เกิดขึ้น ก็คือการทะเลาะวิวาท ที่เกิดขึ้นครับ นี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น จาก เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี ครับ

และนี่ก็คือ เป็นประสบการณ์ที่แปลก ที่สุดที่ผมเคยพบมาครับ เพราะว่า สามารถเปลี่ยนแปลง ระบบความคิดของเรา ได้หมดเลยครับ

^---^
วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุน กันตลอดมากครับ

ขอขอบคุณ เพื่อนๆทุกคน ที่คอยติดตาม เรื่องราว เสมอมา
และขอให้เพื่อนๆได้มีความสุขกัน ทุกท่านครับ

@prapanth

1558249228837-60x60.png

image


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ยอดเยี่ยมมากครับ พี่พันเคยบวชมาไหมคับ ถ้ายังไม่เคยนี้สุดจัดเลยที่สามารถเข้าใจได้ 🙏นับถือคับ

เคยบวชเณน ตอนอยู่ชั้นประถม ป.5 ครับ บวช เพราะคุณพ่อเสีย ตอนนั้น ไม่ได้มีความรู้ เกี่ยวกับธรรมะเลยครับ เพราะว่า ยังเป็นเด็กอยู่และก็ ทำตามประเพณีไม่ได้รู้ความจริงเลยครับ
แต่ถ้าเป็นตอนนี้ก็พอรู้ความจริงได้บ้างไม่มาก พอเข้าใจได้ในบางเรื่อง ครับ

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

thai Flac s.png

โพสต์นี้ ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าร่วมการประกวด
Strange Events Story Contest ครั้งที่ # 1
นอกจากนี้ ยังได้รับ ป้ายเสนอชื่อ กำกับคุณภาพ ในนามของ @thaiteam
คุณสามารถเพิ่มเติมป้าย ในโพสต์นี้ได้ โดยการแก้ไข แต่ไม่สามารถ นำไปใช้ในโพสต์อื่น
เนื่องจาก เป็นป้ายกำกับคุณภาพของ @thaiteam.

ลิงค์ไปยังโพสต์ของคุณ Nominate Post Day # 1


thai Flac s.png

Good Work!


mnte00wst2.png

@thaiteam