ได้แล้วกิจกรรม Proof of love ของพี่บิท - Bit Investment

in thai •  3 months ago 


: สวัสดีครับวันนี้รู้สึกดีหลังจากที่กลับมาจากมหาวิทยาลัยก็ได้รับของจากกิจกรรมที่ผม

ได้ทำเอาไว้ ผมต้องขอโทษที่ไม่ได้บอกกล่าวเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ เผื่อคนอื่นอาจจะ

อยากร่วมกิจกรรมนี้ขออภัยนะครับ สำหรับวันนี้ดีใจที่ได้ทำกิจกรรม Proof of love 

รอเดือนนึงได้ของมาก็รู้สึกดีเป็นธรรมดาถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะลองใส่เสื้อนี้แล้วมา

ถ่ายรูปลงซะหน่อยจะได้ดูว่าดูดีไหมอิอิ: โดยกิจกรรมนี้ได้อะไรมาบ้างก็จะได้อย่างที่เห็นในรูปภาพมี

1.พวงกุญแจ (ซื้อได้)

2.เสื้อ Bit investment (Limited)


กิจกรรมที่ผมทำตั้งแต่ประมาณช่วงวัน Valentine Day


ช่องพี่บิท >>>> Bit Investment

เกี่ยวกับช่อง Bit Investment เป็นยังไง

: เป็นช่องที่วิเคราะหเกี่ยวกับวงการ Crypto ซึ่งมีประโยชน์มากเป็นช่องคุณภาพจริงๆ

เพราะว่าเค้าสัมภาษณ์ได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติและความเคลื่อนไหวของ Crypto

แนะนำว่าถ้าต้องการตามหรือกำลังศึกษาระบบ Blockchain หรือกระทั่งเหรียญต่างๆ


--สำหรับวันนี้ผมเขียนบทความได้น้อยมากจริงๆ ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะครับ--
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @pijast115! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem blockchain survived its first virus plague!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!