ทำในสิ่งที่รัก

in #thailast year

ช่วงที่มีอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอด นอกจากคนรอบข้างเข้าใจ คอยช่วยเลี้ยงน้อง ให้ลูกตาลได้ผ่อนคลาย พักผ่อน ก็มีสิ่งที่ช่วยให้อาการซึมเศร้าหลังคลอด (baby blue) ของลูกตาลดีขึ้น นั่นคือ ทำสิ่งที่รักค่ะ อย่างแรกคือการเขียนblog ผ่านเพจในเฟสบุ๊ค (ความทรงจำสีเขียว Green Memory) เขียนแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงลูกของเรา ซึ่งทำให้ลูกตาลรู้สึกดีขึ้นจริงๆ (เหมือนเป็นการระบายในเพจค่ะ555) และอีกอย่างคือ การสอนค่ะ ลูกตาลรับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษและดนตรีค่ะ มันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย สนุก แถมเจ้าตัวน้อยยังได้ฟังสิ่งที่เราสอนด้วย (สอนที่บ้านค่ะ) นั่นทำให้อาการซึมเศร้าหลังคลอดดีขึ้นมากจริงๆ ค่ะ จากประสบการณ์ส่วนตัว นี่คือช่วงที่เบบี๋ยังเล็กมากๆ พอเค้าเริ่มโต ก็จะมีสิ่งที่รักและอยากจะทำไปพร้อมๆกับเค้าอีกค่ะ ไว้มาแบ่งปันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ^^

20190212_184615.jpg

Sort:  

สุดยอดเลย..น้องเควิ้นฟังเพลงแต่เด็กๆเป็นสิ่งที่ดีมากๆ

Congratulations @louktan! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Hello @louktan! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko

Congratulations @louktan! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

✅ Enjoy the vote! For more amazing content, please follow @themadcurator for a chance to receive more free votes!