ตำแตงกวาใส่กะปิแซ่บนัวมากเลยค่ะ

in #thai2 years ago

image
image

วันนี้ตำแตงกวาทาน รสชาติแซ่บเวอร์ โขลกพริกสด ใส่น้ำปลา มะเขือเทศ น้ำตาล กะปิ มะนาว ชูรส คือเต็มแบบตามใจชอบ
กลิ่นหอมรสแซ่บนัวมากค่ะ
สูตรตำแตงกวาใส่กะปิ น้ำปลาร้าอีกนิด ตำสไตล์ตามใจฉัน 😁 ก็ขาดแค่เพื่อนทาน ใครว่างมามานเป็นเพื่อนหน่อย

Sort:  

Too many chili for me!! No way! I cannot eat this!!

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Where is your new post? Photos?!
Hope you are very well!

Posted using Partiko iOS

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.073
BTC 54812.07
ETH 4111.68
BNB 591.20
SBD 7.02