เมนูต้มอึ่งใบมะขามอ่อน 😁

in #thai3 years ago

สวัสดีค่ะ พี่ๆ เพื่อนๆ & Steemit 🥰 วันนี้มีเมนูบ้านๆมาฝากค่ะ
อึ่งอ่าง ต้มใบมะขามอ่อน สำหรับบุลคลทั้วไปนั้น คงยังจะมีคำถามแน่นอนว่านำมาทำอาหารหรือปลุงงรับประทานยังไง ทางภาคอีสาน ช่วงนี้หน้าฝน เราจะมีโอกาสได้ไปจับอึ่งอ่างมาทำอาหารทานกัน
การบริโภคอึ่งอ่าง มักนิยมกันแค่คนบางภาค เช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เราก็เป็นคนภาคอีสาน คือก็ชอบทานค่ะ ปีหนึ่งจะได้มีให้ทานสักครั้ง ต้มอึ่งอ่างใบมะขามอ่อน ซึ่งมีรสชาติไม่ต่างจากต้มยำน้ำใส ซึ่งมีส่วนผสมน้ำมะขามเปียก แต่อาจจะต่างกันตรงที่วัตถุดิบของเนื้อสัตว์โดยการใช้เนื้ออึ่งอ่างมาประกอบอาหาร ซึ่งจัดได้ว่ามีความอร่อยไม่แพ้เนื้อสัตว์ชนิดอื่นเลย 👍

image
image

Sort:  

คิดถึงสมัยเด็กๆแม่เคยทำให้กินบ่อย เห็นรูปแล้ว เหมือน!เลย😃

ค่ะ สมัยก่อนก็ชอบกินย่างอึ่งต้มอึ่ง มาพักหลังไม่ได้อยู่บ้านเกิด เลยไม่ค่อยได้ชิมอาหารแบบนี้เท่าไหร่ค่ะ

Very ingesting menu! We don’t have these in our gardens! We have other kind of frogs!

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

How are you? All good?? 😋

ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยทาน แต่ถามยายแล้วยายบอกของอร่อยนั้นคือไข่อึ่ง บางทีทำให้หนูอยากลองชิมขึ้นมาเลยค่ะ

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.59
TRX 0.10
JST 0.072
BTC 53679.54
ETH 4220.19
BNB 596.45
SBD 7.08