ต้มยำไข่ปลาสลิดรสเด็ด

in #thai2 years ago

image

ส่วนประกอบในการปรุง เตรียมไข่ปลาสลิด 1 ถ้วย ตะไคร้ 1 ต้น ข่าผ่าหยาบ 1 แง่ง รากผักชี 1 ราก หอมแดง2 หัว ใบมะกรูด 3 ใบ ผักชีฝรั่งหยาบ 3 ใบ น้ำปลา 1/2ซอนโต๊ะ พริกขี้หนูสับหยาบ 15 เม็ด น้ำซุป 2 ถ้วย น้ำมะนาว2.5 ช้อนโต๊ะ เกลือป่น 1 ช้อนชา ตั้งน้ำซุปใส่หม้อดินั้งไฟเดือดแล้วใส่ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูดรากผักชี และหอมแดงลงไป น้ำเดือดแล้วเติมเกลือลงไป รอให้เดือดอีกทีใส่ไข่ปลาสลิดลงไป จากนั้นใส่พริกขี้หนูผักชีฝรั่งและน้ำปลาลงไป ปิดไฟยกลงแล้วตามด้วยน้ำมะนาวทีหลัง อาหารพื้นบ้านที่สุดยอดอีก เมนูหลัก ค่ะ วันนี้แวะเอาสูตรต้มยำไข่ปลาสลิดมาฝาก

Sort:  

You seem to be using older version of eSteem!
Please update to newest version to get most out of eSteem, Install Android, iOS mobile app. For desktop Windows, Mac, Linux Surfer app!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Oh! No! This makes me very hungry now!
Looking very good a d delicious!
Send me a bowl!!

Like your post, delicious thomyam..@kanchana

Posted using Partiko Android

Congratulations @kanchana! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 16000 upvotes. Your next target is to reach 17000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

@kanchana, Thailand country several days flooded..

Posted using Partiko Android

Congratulations @kanchana! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Hey! How are you?!

Are you coming to Thailand for your holiday?!

Hope you are very well!

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 46581.05
ETH 3874.57
BNB 533.89
SBD 5.44