Garcia C. - Bertens K. WTA Madryt

in tennis •  last year 

Bertens wygląda w tym turnieju znakomicie póki co. Spotkanie dwóch pan, które potrafią przylożyc do pieca i prezentują typowo siłowy tenis. Bertens ograła tutaj trochę tenisowej śmietanki po dużych bojach wiec stawiałbym hipotetycznie w jej kierunku kurs 1,80 Fortunabertens_serve_cs.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dziękuję za obserwowanie mojego blogu na Steemit! :)

Congratulations @bzyk663439858! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!