Sort:  

To tak bývá :) Já si zase slibuji něco jiného.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.02
BTC 11726.54
ETH 389.55
SBD 1.07