Op weg naar Maatschappij 3.0?

in tech •  last year

KL_Motorola_MC68000Small.jpg

Het is heel lang geleden begonnen en we hebben al heel veel verandering ondergaan.
De laatste decennia was al een ketting van innovatie en bevrijding,
bepaalde uitvindingen speelden een sleutelrol en zorgden voor opschudding in vele facetten van onze identiteit als individu alsook de structuur en waarden waarop onze samenleving berust.
Dit was echter allemaal niets meer dan het voorspel voor waar we ons nu in begeven.
We zijn nu in een versnelling gekomen en wat komen gaat is onvermijdelijk.
Deze verandering zal nog vele malen groter zijn dan de overgang naar het industrieel tijdperk.

De mensheid gaat een complete transformatie ondergaan, alles zal in vraag gesteld worden en een update krijgen:
de functie van de mens, onze sociale structuur, onze economie, onze spiritualiteit, etc..

In het agrarisch tijdperk waren de meeste onder ons lijfeigene,
werkend op het platteland, we waren analfabeet en ongeschoold,
diep- en bijgelovige mensen onder controle van kerk en koning,
constant gedreven door angst en overleven.

Er was nergens plaats voor creativiteit en dromers, voor uitvinders en makers,
geen vrijheid voor ontdekking of vernieuwing.

Opnieuw zitten wij op een keerpunt, de meesten van ons zullen binnen enkele jaren waarschijnlijk werken met technologie die nu nog niet bestaat, problemen oplossen waarvan we nu het bestaan nog niet weten, etc...
Computers hebben veel jobs ingepikt en er was toen ook angst voor de toekomst van vele werknemers.
De computer heeft echter ook veel nieuwe jobs gemaakt, er was niemand die toen kon voorspellen dat er ooit iets als een webdesigner, een social media consultant of een pro-blogger zou bestaan.

"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the >epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the >spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, we were all going >direct to Heaven, we were all going direct the other way"

A Tale of Two Cities (Charles Dickens)

We kunnen ons focussen op onze angsten, ons vastklampen aan het oude, toekijkend vanop de zij-lijn of we kunnen actief participeren, het nieuwe omhelzen en er mee experimenteren om zo allemaal samen een nieuwe vorm voor onze samenleving te construeren. We moeten natuurlijk heel dankbaar zijn voor de nieuwe tools die nu ontwikkeld worden maar ook behoedzaam zodat we niet gewoon een nieuwe elite creëren met oneindig veel macht.

Elke mens is een punt in het oneindige veld dat we allen zijn en daarom is elk perspectief uniek en waardevol,
het is in deze oneindige diversiteit dat zich onze onuitputtelijke rijkdom bevindt.

Ik hoop dat ik met deze blog mijn steentje kan bijdragen door informatie te delen, een dialoog op gang te brengen en hopelijk mensen aan het denken te zetten.

IMGSource: Wikimedia

You can read the english version here: https://steemit.com/tech/@exsapien/on-the-road-to-society-3-0

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ik 'voel je' @convergentie. Wat mij betreft is die ontwikkeling op dit moment meer dan exponentieel (hyperexponentieel?) aan het versnellen. Bijna niet uit te leggen.

Ik gebruik meestal de vergelijking met een fenomeen als de Android telefoon; "daarvan had tien jaar geleden ook niemand kunnen bevroeden dat iedereen, zelfs je opa, er nu een in zijn broekzak (niet zo verstandig btw) zou hebben zitten. Nog geen 20 jaar geleden was een gewicht van 350 gram een USP voor een draagbare telefoon, foto's sturen uitgesloten, sms net hip... nu piepen andermans notificaties je niet alleen in de publieke ruimte, maar zelfs in je eigen huis om de oren, het is je bank, je vakantiealbum, je lifeline. Als dat in de afgelopen 15-20 is gebeurd, wat denk je dan dat er in de komende 10 allemaal zal gebeuren?"

Pcs! Dat weten we niet, maar dat het reuze interessant gaat worden, dat staat buiten kijf! Hoewel, gezien het feit dat vanuit elk punt het perspectief anders is, kan daar natuurlijk over getwist worden:-D

·

Wanneer exact is onmogelijk te voorspellen maar we hebben nu al experimentele quantum-cpu's en quantum-communicatie, hoewel dit niet nog niet toepasbaar is in de onmiddellijke toekomst is, de implicaties hiervan zijn totaal niet in te schatten.
Een "echte" AI is nog niet voor onmiddellijk en er is een hevig debat of dit wel ooit mogelijk zou zijn. Wie weet is het eerder de mens die een soort connector is met verschillende "narrow" AI
Want dit is wat we wel al heel goed onder de knie hebben, machine learning. Veel taken kunnen nu al sneller en nauwkeuriger uitgevoerd worden en dit wordt ook nu al in de praktijk toegepast.
Dit zou ook wel eens op korte termijn de grootste gevolgen kunnen hebben voor de arbeidsmarkt.
Het belangrijkste denk ik dat je nu als individu kan doen is je inkomsten diversificeren zodat je onafhankelijk wordt en beter kan omgaan met de snelle veranderingen.
Wie weet hebben de meeste van ons binnen 10 of 20 jaar 100 inkomsten-streams, sommige zijn heel stabiel en lange termijn maar elke dag verdwijnen er inkomstenbronnen en elke dag komen ere nieuwe inkomsten bronnen bij.
Waarschijnlijk laten we dit beheren door een AI-manager en geven we niet echt veel aandacht aan onze inkomsten tenzij we een specifiek doel hebben of een probleem.
Waarschijnlijk zal dit natuurlijk in onze maatschappij evolueren uit noodzaak maar je kan jezelf nu al transformeren en een meehelpen de basis leggen van onze nieuwe structuren.

·
·

Ik denk dat voor velen Steemit, Utopian.io, Busy.org e.a. een heel mooi beginpunt is. Hoe meer mensen gebruik gaan maken van systemen die extreem veel rekenkracht vragen (blockchains, AI), des te groter de roep om en dus de ontwikkeling van commerciële, consumentgerichte quantumcomputers. En hoe belangrijk ook het bouwen van de nieuwe structuren, laten we met z'n allen de ethische, morele, en menselijke kant van deze snelle ontwikkelingen niet vergeten. Voor het te laat is.

Wat dat betreft heb je een belangrijke post geschreven: het wordt tijd dat Henk en Ingrid (Hmm, mss een beetje hoog gegrepen voor hen), dat Jan met de Pet en Fred met de hoed kennis gaan maken met en de implicaties gaan inzien van de nabije toekomst :-)

·
·
·

Inderdaad,

We hebben iedereen nodig, elke unieke invalshoek en elke stem moet gehoord worden, alleen dan zal deze diversiteit er voor zorgen dat het nieuwe systeem ethisch en evenwichtig zal zijn, dat elke minderheid evenveel begrip en vrijheid zal krijgen.
We zijn tenslotte maar een heel klein planeetje in een oneindig universum en onze kennis en macht is even beperkt, het wordt tijd dat we onze acties beter coördineren ten voordele van de gehele planeet en elk levend wezen.

the time is now !

Ziet er goed uit @convergentie. Past geheel bij je naam: convergentie het fenomeen bedoeld dat verschillende technologieën en marktpartijen naar elkaar toe groeien.
En zoals het er naar uit ziet zijn vele mensen het met je eens, gezien de toenemende hoeveelheid deelnemers aan crypto land afgelopen 2 jaar. Interessante post. Upvoted en resteemed!

·

Dank u ,
we zitten momenteel in een heel interessante tijd en de mogelijkheden voor innovatie zijn eindeloos.
I hoop hiermee zoveel mogelijk mensen te engageren om te participeren.

@convergentie Deze blog werd vermeld in ocd-international-daily-issue-111

Je kunt @ocd volgen - Je kan daar meer lezen over het project en andere pareltjes van posten vinden!
Wij streven naar transparantie.

@ocd heeft nu een getuige. Je kunt stemmen op @ocd-witness met SteemConnect of op Steemit Witnesses

·

Superbedankt!

@convergentie Dit pareltje van een post is ontdekt door het dutch OCD-team @jackjohanneshemp en @poeticsnake!

Reageer op deze reactie als u hier NIET mee wilt aan deelnemen. Door dit te accepteren, maakt u kans op een extra beloning en kan één van uw foto's in onze compilatie post worden gebruikt!

Je kunt @ocd volgen - Je kan daar meer lezen over het project en andere pareltjes van posten vinden!
Wij streven naar transparantie.

@ocd heeft nu een getuige. Je kunt stemmen op @ocd-witness met SteemConnect of op [Steemit Witnesses](https://steemit.co

Een filosofische kijk op de huidige supersnelle high tech veranderingen met blik op de toekomst.
TOP

·

Thanx,
mooi samengevat !

Mooi gesproken. Als je wilt dat je posts door meer nederlanders gezien worden kan je de tag #alldutch gebruiken. Onderaan mijn posts staat ook de link naar onze community waar je lid van kan worden. Zo kunnen we elkaar als groep versterken. Welkom en veel succces op Steemit.

·

Hartelijk bedankt ,
Ik ben jouw post's al aan het checken, heel goed werk.
Ik had ook al wat raad gekregen van @jackjohanneshemp

·
·

Graag gedaan. Ik heb een paar posts met uitleg over steemit geschreven. Daar staan handige hulpmiddelen in om goed van start te gaan. Mooi dat je onze community al gevonden hebt. Ik zal je ook gaan volgen zodat ik je posts niet zal missen. 👍🏻

·
·
·

super !

vermelding.jpg

Hi, take a look at my best of tech blog and consider following if you find it interesting.