You are viewing a single comment's thread from:

RE: 🥛 Soya Garden - Organic soy brand in Vietnam

in #tasteem3 years ago

Bài viết, hình ảnh chất lượng tốt lắm, tiếc là anh chỉ là supporter bên khu vực VN nên không thể curate. Nhưng anh có thể trong tương tương lai dùng bài viết này của em để làm ví dụ cho bài viết tiêu chuẩn cho chương trình. Anh upvote để cảm ơn em đã dành thời gian soạn bài chất lượng.

Sort:  

Em cảm ơn anh nhiều ^^ mỗi lần viết xong mà có người khen là động lực lắm luôn á ^^ 😍😍😍

Ảnh đẹp quá nè. Join tasteemvn nhiều hơn nha e

Hức. Vâng, tại văn của e k hay lắm thôi. H e join bên vntasteem nhiều hơn :((