TALENTCHAIN ICO PROJE İNCELEMESİ

in #talentchain2 years ago

image.png

Sevgili kripto para dünyası, blockchain devriminin sessiz şahitleri bu makalemde sizler için CV, diploma, sertifika gibi belgelerin blockchain ağı üzerinde tescillenmesi ve güvenilir hale getirilmesi amacında oluşturulan TALENTCHAIN ICO Projesini incelemek istiyorum.

Gerek yeni iş alımlarında gerekse çeşitli sosyal pozisyonlarda bireyler ile ilgili öncelikli değerlendirilen konulardan biri onların özgeçmişleridir. Özgeçmişlere uygun adaylar arasında seçmeler yapılmakta veya sosyal statü belirlenmesinde kişilerin özgeçmişleri önemli olmaktadır.

Ancak burada temel sorunlardan birisi özgeçmiş bilgileri içerisinde yer alanların ne kadarının doğru olduğudur. Bazen insanlar, sahip olmadıkları bilgileri özgeçmişleri içerisinde paylaşabilmektedir.

Mesela kişiler üniversite mezunu olmamasına rağmen çeşitli şekillerde özgeçmişine üniversite mezuniyetine dair yanlış bilgileri ekleyebilmektedirler. Ya da sahte diploma ile kendisini üniversite mezunu gösterebilmektedir. Örneğin ülkemizde geçmişe dair diploma kayıtlarının sağlam tutulmaması gibi nedenlerle 20 yıl boyunca doktorluk yapanları bile gördük.

Bu çerçevede yanlış – hatalı – abartılı bilgilere dayanarak kişilerle ilgili yanlış pozisyonlar belirlenebilmesinin yanı sıra işe alımlarda liyakat unsuru da zarar görebilmektedir. Bu durum işe alım yapanlara gerekli pozisyon için uygun bir aday bulmaya çalışırken zaman kaybettirmektedir, neticede de seçim genellikle yanlış yapılmakta ve sonuç olarak, planlanan çalışmanın yürütme süresi uzamakta ve kalite düşmektedir. İşte bu kapsamda özgeçmiş (CV) verilerine yönelik hata payı olmayan profesyonel bir global sisteme ihtiyaç duyulduğu yadsınılanamaz bir gerçektir. Peki nasıl?

İşte bu sorunun cevabını TalentChain ICO Projesi tam olarak vermek üzere yola çıkmış ve neticede geliştirdiği blockchain tabanlı çözüm önerisi ve demosunu yayınladığı platform altyapısıyla alanda umut kaynağı olmuştur.

TalentChain Nedir?

TalentChain zanaatkarlar, çıraklar, öğrenciler, iş arayanlar ve profesyoneller arasında geniş bir yetenek belgelendirme kataloğu sağlayan bir blockchain tabanlı yetenek merkezi yönetim platformudur.

TalentChain, verimsiz işe alım sistemi nedeniyle birçok şirketin potansiyelini hafifleten insan kaynakları ile ilgili zorlukları ele almak için kavramsallaştırılmış bir girişimdir. Bu kapsamda bir işe alım sürecinde yüzlerce ya da binlerce gönderilen özgeçmişin elenmesi, en nitelikli başvuru sahiplerinin seçilmesi aşırı zaman harcanmasını gerektiren zorlu süreçi doğurmaktadır.

Ancak, TalentChain sağlam ve hileye karşı korumalı bir dijital sertifikasyon ve doğrulama süreci ile işverenlere etkili ve hızlı bir işe alma sistemi sunacaktır.

Screenshot_4.jpg

Talentchain Ekosistemi:

Talentchain; CV, sertifikalar, diplomalar, ödüller ve diğer belgelere yönelik işlemlerin güvenilir, objektif, takip edilebilir, blockchain tabanlı bir şekilde gerçekleştirildiği ve öğrenciler, iş arayanlar, işverenler, üniversiteler ve diğer kurumlar gibi kullanıcıların yer aldığı bir ekosistem inşa etmek istemektedir.

Bu çerçevde her türlü resmi evrak blockchain tabanlı platformda değiştirilemez bir şekilde kayıt altına alınacaktır. Sistemin işleyişi şu şekilde olacaktır.

Herkes kayıt yapmadan önce KYC (Know Your Customer – Müşterini Tanı) ile ilgili işlemleri gerçekleştirir. Sonrasında kullanıcılar tüm belgelerini TalentChain Platformu aracılığıyla blockchain ağına kaydeder. Bu kapsamda sertifikaların ve diğer eğitim belgelerinin ilgili üniversiteler - kurumlar veya Talentchain noteri tarafından onaylanması gerekecektir.
Ayrıca sisteme girilen CV ve diğer evrakların tamamının veya bir kısmının ilgili kurumların görmesine açılma imkanı da bulunacaktır. Esasında platform üzerinde TalentChain üyesi herkesin görebileceği ve sadece sahibinin onayıyla diğerlerine açılabilecek modül yapısının olması planlanmaktadır. Böylece platform üzerinde özel hayatın gizliliği de korunmuş olacaktır.

Diğer taraftan blockchain teknolojisi sayesinde tüm faaliyetler güvenli ve şeffaf hale getirilmiş olacaktır. Platform üzerinde entegre olan Yapay Zeka programı; profilleri analiz edecek ve kendi alanlarındaki kullanıcıların gelişimi ile ilgili teklifleri ve önerileri oluşturacaktır. AI (yapay zeka) gösterge paneli sayesinde yetenek havuzları hakkında doğru istatistik ve raporlar alınabilecektir. Ayrıca platform üzerindeki bütün işlemlerin akıllı sözleşmeler ile aracısız bir şekilde otomatik olarak gerçekleştirilmesi de hedeflenmektedir.

Talentchain Projesinin Avantajları:

• Ölçeklenebilirlik ve Verimlilik: TalentChain işe alım sisteminde yer alan bürokratik süreçlerin kaldırılmasını sağlayacaktır.

• Dürüst ve Şeffaf İşe Alım Süreci: Şeffaf ve doğrulanabilir bir ekoloji sunarak üniversitelerin, kuruluşların ve diğer birimlerin öğrenciler ve potansiyel çalışanlar ile ilgili kapsamlı bir arka plan kontrolü gerçekleştirerek iş yükünü azaltacaktır.

• Merkezi Olmayan Süreç: TalentChain, merkezi olmayan yetenek yönetim sistemi sunacaktır.

• Veri Doğrulama Sürecinin Otomasyonu: TalentChain’in Akıllı Sözleşmesi tarafından desteklenen otomatik kimlik değerlendirme süreci, kalite sertifikası ve doğrulama sürecinin sunulmasında yer alan aşırı masrafları önemli ölçüde azaltacaktır.

DlnBhtxUwAA_xth.jpg

• Üçüncü Şahıslar Tarafından Hızlı Güvenilir Değerlendirmeler: TalentChain platformuyla, bankalar gibi aracılar, müşterilerinin kredilendirilmesi, aşırı ödemeler vb. gibi tavizler vermeden önce orijinalliklerini tespit etmek için müşterinin kimlik bilgilerine hızlıca tarama yapabilecektir.

• Yeni talepler için esneklik ve yüksek adaptasyon

• Arayüzlerin bölünmesinden dolayı entegrasyon ve çoklu kullanım kabiliyeti

• Blockchain teknolojisinden dolayı yüksek güvenlik

• MongoDB sayesinde bilgilerin sürekli saklanması

• Denetim ve ticket servisi için konforlu bir işlem

Token ve ICO Bilgileri:

Projenin tokenı Ethereum blockchain altyapısında ERC 20 standardında TalenTo (TTO)’dur. Bu token; sertifikaları yüklemek ve çevrimiçi kursları satın almak, onaylanmış profillere ve adayların diğer belgelerine erişim sağlamak, akreditasyon kaydı yapmak, adayların güvenilirliğini kontrol etmek için Talentchain platformu üzerinde ödeme aracı olarak kullanılacaktır.

► Token Kısaltması: TTO
► Token tipi: ERC20
► Projenin Hard Cap Hedefi: 15.000.000 $
► Projenin Soft Cap Hedefi: 2.000.000 $
► Toplam Token Miktarı: 300.000.000 TTO
► Fiyatı: 1 TTO = 0,1 ABD doları
► Minimum satın alma: 100 USD
► Token Satış Tarihi: 15 Eylül 2018
► Satışlarda Kabul Edilecek Para Birimleri: ETH, BTC ve USD

Proje Ekibi:

Proje Ekip üyeleri arasında Bilgi Teknolojileri, Dijital ve Müşteri Deneyim Çözümleri, Dijital Danışmanlık, Girişimcilik, Dağıtık Veritabanları, Merkezi Olmayan Uygulamalar, Büyük Veri ve Analitik, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, Yazılım Geliştirme, Proje Yönetimi, Mühendislik ve Blockchain Teknolojisi alanlarında uzman girişimci ve teknik elemanlardan oluşmaktadır.

Screenshot_6.jpg

Sevgiyle Kalınız

Ayrıntılı Bilgi İçin Lütfen Aşağıdaki Linkleri İnceleyiniz:

Website: https://www.talentchain.com/
Whitepaper: https://www.talentchain.com/content/White_Paper.pdf
Twitter: https://twitter.com/Talent_Chain
Telegram: https://t.me/TalentChain_community
ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4958902.0

Author:
BTT Username: techno99
BTT URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2034249
MEW: 0x68AAb7e8AD08ebfB91bB44f66Ec38fDe9602c2cB

Sort:  

Congratulations @technobody! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 19319.22
ETH 605.27
SBD 3.31