Nalalapit Na Ang Aking Pagtanggap Ng Diploma

in #tagalogtrail3 years ago

Masaya ang buhay kapag ikaw ay may magandang pamiyang palaging tumutulong sa iyo.


4m1zphfbfj.png

Litrato

Bilang isang studyante na magkakaroon ng graduation etong darating na Abril ay sobrang saya ang aking nararamdaman dahil parang ako ay nakatapos na ng aking pagaaral.

Sana sa darating na graduation day ko ay magkaroon ng isang sorpresa na aking pinakahihintay na dumating at yun ang aking ina na matagal ko nang gustong gustong makayakap. Miss na miss ko na sya pero hindi ako aasa na darating sya dahil baka mahirapan nanaman akong magisip at hindi ako maka focus sa aming practice.

Mafie Cabiles (@peachbaby)

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Please submit your best email to this google form (https://goo.gl/forms/7NxDYt4HX5GAgkae2), then go over to leave a comment indicating that you have filled up the form on this post (https://steemit.com/teardrops/@surpassinggoogle/let-s-get-you-your-first-50-teardrops-tokens-an-emblem-of-human-and-breakthrough-token-to-reward-proof-of-tears) and get your first 50 teardrops token.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 29906.45
ETH 2006.73
USDT 1.00
SBD 2.90