Balitang Maganda

in #tagalogtrail3 years ago

Hindi man dumating ang aking ina na galing sa ibang bansa sa darating na Abril, may balitang maganda naman ang hatid samin ng aking ina na magpapadala sya ng pera upang maipagawa kami ng pasaporte para pumunta sa bansa na kanyang pinagtatrabahuhan at doon na kami mag stay at mag aral.


21o5bpn7h0.png

Litrato

Nagpapasalamat parin ako sa kanya dahil nandyan parin sya at ginagawa parin ang lahat ng makakaya nya para muli kaming magsama. Mahal na mahal ko ang aking ina magpakailanman.

Mafie Cabiles (@peachbaby)

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29304.79
ETH 1964.82
USDT 1.00
SBD 2.32