Isang Litratong Maaalala Ko Habang Buhay

in #tagalog3 years ago


dix2w2rwgf.png

Litrato Ko

Ito nga pla ang aking litrato kasama ang aking mga kaklase sa school. Ngayong darating na susunod na pasukan ay aakyat na ako sa highschool at excited na excited na ako pumasok at makita ang aking mga kaibigan.

Sisikapin kong magaral ng mabuti upang maiangat ang aking pamilya sa kahirapan at muling magkasama kaming lahat. Gusto kong gawin ito dahil hindi lang sa aking sarili kundi narin sa aking pamilya at mga kamag anak na kung saan ay maipagmamalaki ko at maipagmamalaki nila.

Mafie Cabiles (@peachbaby)

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.041
BTC 29850.43
ETH 2027.90
USDT 1.00
SBD 2.58