Iniisip Kung Saan Magaaral....

in #tagalog3 years ago

Iniisip ko ngaun kung saan ako magaaral ng high school at hindi ko alam kung san ito at kung anu ang background ng school na aking pagaaralan sa Hunyo.


x6wb0w19tg.png

Litrato

Ang sabi sa akin ng aking Lola ay mag aral daw ako sa dating kong paaralan upang hindi na magbago ang lugar sa aking nakasanayan.

Pero ang akin lang ay lumipat sa isang paaralan na kayang kaya namin gumastos at hindi na rin kailangan gumastos sa pamasahe.

Sana ay makakita ako agad ng paaralan na mag eenjoy ako at magkakaroon ng bagong mga kaibigan. Dapat rin akong mag simulang magaral upang maghanda sa darating na pasukan kahit ito ay medyo matagal pa.

Mafie Cabiles (@peachbaby)

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 29410.28
ETH 1975.74
USDT 1.00
SBD 2.40