Bigo Na Makita Ulet Ang Aking Ina

in #tagalog3 years ago (edited)

Uhmmmmm... Ang tagal pa ng panahon ng aming pagsasama ulet ng aking ina dahil biglang nawalan sya ng pag asa dahil walang perang maidadala sa paguwi nya.


tiloh542ps.png

Litrato

Minsan naiisip ko nalang na talaga bang wala nang pag asang magkasama kaming lahat na buo at maligaya....

Hindi ko lubos maisip ang aking kabiguan na makita ulet ang aking ina. Parang biglang binuhusan ng asido ang aking katawan sa sobrang sakit na nararamdaman pero, wala akong magagawa kundi maghintay nalang ng panibagong pag uwi nya.

Mafie Cabiles (@peachbaby)

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29191.52
ETH 1954.39
USDT 1.00
SBD 2.24