Ang Aking Grado Na Mataas

in #tagalog3 years ago


p6atqpglxj.png

Litrato

Hay salamat at nalalapit narin ang bakasyon na aking pinakahihintay. Ako ay umabot sa pagiging top 1 sa aming school at ang mga magulang at mga lolo at lola ko ay tuwang tuwa nung makita nila ang aking mga grado na puro 90 average lahat.

Lubos akong nagpapasalamat sa aking mga mahal sa buhay na patuloy ang pagsuporta sa akin kahit na ako ay medyo makulit at tamad pero, hindi ko naman nakakalimutan ang aking mga gagawin at kailangan kong mag aral ng mabuti upang makapagtrabaho ng maayus.

Mafie Cabiles (@peachbaby)

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29106.25
ETH 1948.76
USDT 1.00
SBD 2.25