Tagalog poetry "lapit"

in #tagalog-poetry3 years ago (edited)




lapit

Habang ikaw ay parating na
Tibok ng puso'y di ko inakala
Tahimik ang bibig nakatunganga
Iniisip ang ating mga ala-ala
Mga luhang walang kibo
Mga lumbay na nagsusumamo
Ang ika'y mahagkan dalangin ko po
Sadyang tunay ang aking pagsuyo
Makasama ka ng matagal
Ang siyang tunay kong dangal
Sana'y tupad ng maykapal
Matatawag mo ba akong hangal?
Ito ba'y segundo o magtatagal
Mundong ating ginagalawan ay tanghal
Pait at pagmamahal
Sa liham na inabot mo sa akin
Na sabi'y malapit ka nang dumating
Natupad ang dalangin
Saya't tuwa sa damdamin
Sa malayo ay tanaw ko
Gamit at maletang dala-dala mo
Ako'y mabilis na napatakbo
Papalapit sa iyo
Lapit kay ako'y naririto
At lunasan ang sugat ng pagkalito


src

Sort:  

Hello brapollo29!

Congratulations! This post has been randomly Resteemed! For a chance to get more of your content resteemed join the Steem Engine Team