Anonymous #OpFreeNet #DeleteArt13| AKTA II w natarciu... BRACIA I SIOSTRY WALCZMY !steemCreated with Sketch.

in #strimi2 years ago (edited)

Link do WIDEO

Posted via Strimi

Source: view

Sort:  

no wreszcie coś o tym słychać tak jest kompletna cisza co mnie cholernie niepokoi. Dokładnie od 48 godzin wiem coś o tym temacie 6 lat temu było WSZYSTKO INACZEJ! Teraz wróg jest duuuzo duuuzo bardziej silny bo jest obojętność ludzka.

Faktycznie jest spora cisza a głosowanie już tuż, tuż...
No zobaczymy jak się cała sytuacja wyklaruje ;)

👏👏👏❤

Na mimom blogu są już 2 artykuły na ten temat jeden po polsku i drugi po angielsku. Niech wiedzą, ze z internetem się nie zadziera. Zostawiam resteem i obowiązkowo upvote. Walczymy!

Zgadzam się z Tobą, trzeba walczyć o wolny internet !
Jednak jeśliby doszło do takiej sytuacji, że art. 13 przejdzie to zostaje nam sieć Tor oraz blockchain na którym nic nie ginie ;)

Do dzieła

Ehh ta Ivona.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.03
JST 0.027
TRX 0.03
STEEM 0.19
JST 0.027
SBD 3.33