RE: Anonymous #OpFreeNet #DeleteArt13| AKTA II w natarciu... BRACIA I SIOSTRY WALCZMY !

You are viewing a single comment's thread from:

Anonymous #OpFreeNet #DeleteArt13| AKTA II w natarciu... BRACIA I SIOSTRY WALCZMY !

in strimi •  last year 

no wreszcie coś o tym słychać tak jest kompletna cisza co mnie cholernie niepokoi. Dokładnie od 48 godzin wiem coś o tym temacie 6 lat temu było WSZYSTKO INACZEJ! Teraz wróg jest duuuzo duuuzo bardziej silny bo jest obojętność ludzka.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Faktycznie jest spora cisza a głosowanie już tuż, tuż...
No zobaczymy jak się cała sytuacja wyklaruje ;)