Introduceyourself !

in #strimi5 years ago

Witajcie.

Jestem Marcin. Konto to zakładam gdyż chciałbym podzielić się z wami moją wiedzą na temat mikrobiologii i innych nauk pokrewnych. Zajmuje się obecnie opornością wśród bakterii na świecie i myślę, że mój pierwszy artykuł na Strimi popełnię właśnie na ten temat. Drugim powodem dla którego zdecydowałem się na napisanie kilku artykułów jest moją ciekawość jak działa technologia Steemit oraz czy ma szanse się rozwinąć.

Pozdrawiam serdecznie :)

Sort:  

Jak chcesz ogólnie poczytać jak działa Steem to polecam przeczytanie whitepaper

Były jakieś próby tłumaczeń, ale jak angielski wystarczy to:
https://steem.io/SteemWhitePaper.pdf

Cześć, czekam na pierwszy post !

Witamy kolejnego Polaka na Steemit!

Życzymy udanego korzystania z tej platformy i tylko kilka takich informacji na początek, które warto wziąć pod uwagę:

  • jeżeli interesują cię dokładniejsze informacje o Steemicie to polecam śledzić @steemit-polska, gdzie pojawiają się tłumaczenie oficjalnych tekstów ze @steemitblog,
  • polski kanał chatu jest dostępny na https://steemit.chat/channel/polish i wymaga osobnej rejestracji,
  • co nieco o Markdown, w którym prosto tworzy się nowe posty,
  • tag polish używamy do postów z polską treścią, jeżeli chcesz pisać w innych językach to prosimy nie wpisywanie do tego polish (dla postów z przedstawieniem robimy wyjątki),
  • najważniejsze: na Steemit tworzymy nowe treści, nie kopiujemy z innych stron.

Serdecznie witamy na pokładzie! :)

Cześć Marcin. :-) Jak zrobiłeś 9 tagów?

Zrobił 3, Strimi "załatwiło" resztę :)

fajne, takie otagowane XD

Congratulations @marcinb! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You made your First Vote

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Cześć :) Życzę powodzenia i pozdrawiam z Grecji :)

Congratulations @marcinb! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @marcinb! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19978.46
ETH 1354.64
USDT 1.00
SBD 2.47