Prezydent Uzbekistanu podpisał dekret o legalizacji kryptowalut, ich wydobycia i blockchain - bitcoinpl.org

in strimi •  11 months ago 

Są kraje, które chcą "przeskoczyć" zaległości, jest też rządzona przez bankstera Polska, która tępi kryptoświat

Posted via Strimi

Source: view

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ru
Приветствую. Представляю студию блокчейн-копирайтинга. Предлагаю наши услуги по написанию WhitePaper, созданию видеороликов , написанию уникальных статей и обзоров (в том числе для steemit), переводов. Огромный опыт и большой штат сотрудников. Списко наших услуг и портфолио в нашем телеграм канале или на сайте.
En
Hello everyone! I present to you our blockchain copywriting studio. We propose to you next services: writing WhitePaper, creating videos, , translations, writing unique articles and reviews (Including for steemit). Extensive experience and highly qualified team. List of services and portforlio in our telegram channel or on our website.

Jeszcze chwila i kraje 3-go świata nas prześcigną...