My treasure find: Streetart Wroclaw - Wall Painting *Peaceful dream*/ Moje cenne znalezisko: Sztuka Uliczna Wroclaw - Mural *Spokojny sen*

in streetphotography •  last year 

This is what I found while wondering around the Wroclaw, intriguing wall painting/ W czasie swoich wypraw z aparatem po Wrocławiu natknęłam się na ciekawy mural

sen.jpg

Jak to zwykle była w przypadku sztuki ulicznej, artysta przekazuje obrazem wiele znaczeń.
Jak myślicie: Co autor chciał nam przekazać tym dziełem?
In street art, the artist gives many meanings to the painting. Usually there may be whole story to be told out of one peace of art. What do you think: What did the author want to tell us about this work?

Source: my photo album of my adventures with the camera :)
Źródło: mój album ze zdjęciami z wypraw z aparatem :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hmm, ciekawe. Kontekst lokalny? Nie wiem (ulice Wojciecha Cybulskiego i Pomorska, obok Archiwum Państwowe). :)
Śpać na pieniądzach po prostu i cały czas dodawać w głowie.

nieźle!
moja interpretacja : pieniądze pozwalają na spokojny sen :)

google street view:
()

World of Photography Beta V1.0
>Learn more here<

You have earned 5.05 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.01
Server time: 10:53:49
Account Level: 0
Total XP: 83.65/100.00
Total Photos: 16
Total comments: 2
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank