Sort:  

exista foarte multe plagiat cecker pe net .Este aproape imposibil de neindentificat un text plagiat chiar si cu 5% este gasit si iti indica fraza plagiata si de unde este luata.

Esența ideii este că întotdeauna vor fi multe încercări de fraudă atunci când reward-ul este mare.
Așa cum există soft pentru verificare plagiat, există și spinnere destul de bune cât să treacă de o verificare pentru plagiat.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26662.27
ETH 1849.02
USDT 1.00
SBD 2.22