EN/RO Habemus logo! Habemus victor!

in #steemromania6 years ago (edited)

Yesterday at 23:59:59 the voting for the graphics contest was closed.
The winner is @victorcovrig, with the logo below.Starting today, this is the logo of the Romanian community on Steem


Congratulations to the three finalists!
The prize will be transferred to the winner as soon as possible.

The final ranking is as follows:

Competitor Votes of Romanians Votes of @steemromania Romanian followers
@victorcovrig
20
19
@radudangratian
14
14
@jaldesign
3
5
We only considered the votes of the Romanians, as it was natural - it is the logo of the Romanian community.
It seems that we have failed to explain the voting procedure sufficiently well because there are 9 people who did not follow the @steemromania before expressing their vote. For transparency, we counted the votes in total and according to the established rules and the ranking remains the same.
In the coming days, we will return with a template for using visual identity elements.

Steem on!Ieri la ora 23:59:59 s-a închis votarea pentru concursul de grafică.
Câștigătorul este @victorcovrig, cu logo-ul de mai jos.Începând de azi, acesta este logo-ul comunității românești de pe Steem


Felicitări celor trei finaliști !
Premiul va fi transferat câștigătorului în cel mai scurt timp.

Clasamentul final este următorul:

Concurent Vot români Vot români followers @steemromania
@victorcovrig
20
19
@radudangratian
14
14
@jaldesign
3
5
Am luat în considerare doar voturile românilor, așa cum era și firesc – este logo-ul comunității românești.
Se pare că nu am reușit să explicăm suficient de bine procedura de vot căci există 9 persoane care nu au dat follow @steemromania înainte de a-și exprima votul. Pentru transparență am numărat voturile și total și conform regulilor stabilite și clasamentul rămâne același.
În zilele următoare vom reveni cu un template pentru folosirea elementelor grafice ale identității vizuale.

Steem on !

Sort:  

Felicitari si mult succes in continuare @victorcovrig!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 66158.45
ETH 3552.28
USDT 1.00
SBD 2.61