You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bing "Kod Örneği" Özelliği ile Yazılımcıların İlgisini Çekiyor

in #steempress3 years ago

Bu anlattıklarından haberim yoktu. Bing'in arama motoru olduğunu dahi bilmiyordum.

Hemen bir iki arama yaptım, temiz ve seri bir altyapısı olduğu belli oluyor. Hayatıma katabilir miyim diye denemelerde bulunacağım.

Selamlar.

Sort:  

Yazıda da belirttiğim üzere özellikle ülkemiz düşünüldüğübde hakkettiği değeri maalesef göremiyor. Şahsen ben arada sırada kullanıyorum.

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43353.61
ETH 3370.69
BNB 503.86
SBD 4.95