Patricia Bath

in steempress •  19 days ago
1942 senesinde New York Harlem'de doğan Patricia Bath, mucit ve göz doktorudur.
Anne ve babası Glady ve Rupert Bath'tır. Rupert Bath Trinidad'dan göç etmiş denizci tüccar ve köşe yazarıdır. Patricia Bath'ın akademik kariyerini en çok anne ve babası desteklemiştir.

Afrika kökenli Amerikalı ilk kadın doktor olan Bath'tan önce hiçbir siyahi kadın, oftalmolojiyle ilgili New York Üniversitesinde cerrah olarak göre yapmamıştır.
Emekliliğinden sonra 1993 senesinde UCLA Tıp Merkezinin onursal personeli seçilen Bath, Howard Üniversitesinin Tıp Okulunda da profesörlük yapmıştır.
Bath, insanlık için önemli buluşu olan Lazerli Katarakt cihaz araştırmalarını 1986 senesinde tamamlayıp, 1988 senesinde patentisini almıştır.
Bath ayrıca Washington'daki Körlük Önleyici Amerikan Enstitüsünü kurmuştur ve icad ettiği Lazerli Katarakt tedavii bütün dünyada kullanılmaktadır.
Dört patentin üçü Laserphaco Prope üzerinedir.
2000 senesinde, katarakt tedavisi için kullanılan ultrason teknolojisinin patentini alan Bath çok sayıda ödül almıştır.


Posted from my blog with SteemPress : https://firatuzunnn.000webhostapp.com/2018/12/patricia-bath
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @firatuz! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!