Temel Seviye Java Programlama Dersleri

in steempress •  21 days ago

Uzun bir ara verdiğim Java derslerine gelen mailler doğrultusunda devam etme kararı aldım. Bu yazım yeni başlayacaklar için önceki derslerimi toparlama niteliğindedir. Bu yazımdan sonra ileri seviye Java derslerine başlayacağım ve anlatımlar bu dersleri bildiğiniz düşünülerek yapılacaktır.

Temel Başlangıç Seviye Sıfırdan Java Programlama Dersleri

Reference pictures : 1 | 2

Bugüne kadar neler yaptım bir bakalım :

Sıfırdan Java Programlama Dersleri Giriş


Sıfırdan Java Eğitim Serisinin ilk dersinde Java Nedir, Niçin Java kullanırız, Java öğrenmek için neler gereklidir, JDK kurulumu, NetBeans IDE ve Eclipse IDE kurulumu ve bu IDE lerin farklarını anlatmıştık. Dileyenler derse buradan erişebilirler.

Sıfırdan Java Programlama Dersleri Giriş

Picture Source

Java Programlama Dersleri Eclipse IDE Ortamının Tanıtılması


Serinin ikinci dersinde programlama için kullanacağımız IDE lerden biri olan Eclipse IDE ortamının tanıtımını yaptık. Eclipse IDE de proje oluşturma, class ve package oluşturma ve main metodu ile ilgili bilinmesi gerekenleri bir uygulama üzerinde anlattık. Dileyenler derse buradan erişebilirler.

Eclipse IDE Ortamının Tanıtılması

Picture Source

Java Programlama NetBeans IDE Ortamının Tanıtılması


Serinin üçüncü dersinde yine programlama için kullanılan IDE lerden biri olan NetBeans IDE ortamının tanıtımını yaptık. Bu dersimizde NetBeans IDE ortamında proje oluşturma, class ve package oluşturma ve main metodunun mantığını bir uygulama üzerinde anlattık. Dileyenler derse buradan erişebilirler.

Java Programlama NetBeans IDE Ortamının Tanıtılması

Picture Source

Java Programlama Dersleri – Değişkenler (Veri Tipleri)


Sıfırdan Java Eğitim Serisinin dördüncü dersinde Java’da variables olarak ifade edilen değişkenler konusuna değindik. Değişken dediğimiz şeyler nedir, değişken tipleri nelerdir, değişken isimlendirme kuralları nelerdir, değişkenlerin ömrü(scope area), literals ve Veri tipleri nelerdir sorularına cevap ararken bunların kullanımı ile ilgili olarak iki ayrı uygulama yaptık. Ayrıca operatörlerden atama operatörü ve ASCII tablosundan da bahsettik. Dileyenler derse buradan erişebilirler.

Java Programlama Dersleri – Değişkenler (Veri Tipleri)

Picture Source

Java Programlama Dersleri – Boolean Veri Tipi


Serinin beşinci dersinde Java’daki veri tiplerinden olan Boolean veri tipinden bahsettik. Boolean veri tipini kullanarak basit bir uygulama yaptık. Boolean veri tipinin ne olduğu ve nasıl kullanıldığını merak edenler bu dersi inceleyebilirler.

Java programlama dersleri Boolean Veri Tipi

Picture Source

Java Programlama Dersleri – String Sınıfı


Serinin altıncı dersinin konusu ise çok uzun bir konu olan String Sınıfı oldu. String aslında Java’da bir veri tipidir ve Java’daki diğer veri tiplerinde olduğu gibi kendine ait bir sınıfı vardır. Bu derste String veri tipinin kullanımına ek olarak en çok kullanılan String metodlarına da yer verdik. Uygulama dolu bir ders olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Merak edenler derse buradan erişebilirler.

Java programlama dersleri String Sınıfı string veri tipi metodları

Picture Source

Java Programlama Dersleri, Tip Dönüşümleri


Sıfırdan Java Eğitim Serisinin yedinci dersinde Java dilindeki tip dönüşümlerinden bahsettik. Tip dönüşümleri neden yapılır, veri kaybı kavramı nedir, bilinçli tür dönüşümü nedir sorularını cevaplayıp bunların uygulamalarına yer verdik. Merak edenler dersi buradan takip edebilirler.

Java Programlama Dersleri, Tip Dönüşümleri, Veri Kaybı

Picture Source

Java Programlama Dersleri, Operatörler


Serinin sekizinci dersinde operatörler kavramından bahsettik. Java dilindeki operatörler nelerdir, öncelik sıralaması nedir, aritmetik operatörler, atama operatörleri, artırma ve eksiltme operatörleri, ilişkisel operatörler hangileridir sorularını cevaplayıp uygulamalarını yaptık. Dileyenler derse buradan erişebilirler.

Java Programlama Dersleri, Operatörler

Picture Source

Java Programlama Dersleri, Karar Kontrol Yapıları If, Switch


Serinin dokuzuncu dersinde Java dilindeki karar kontrol yapılarından bahsettim. If yapısı, if else yapısı ve iç içe if yapılarına değinerek bunların her birinin kullanımına dair uygulamalar yaptık. Sonrasında bir diğer karar kontrol yapısı olan switch case yapısı ile alakalı olarak da uygulamalara yer verdiğimiz dersimize buradan erişebilirsiniz.

Java Programlama Dersleri, Karar Kontrol Yapıları If, Switch

Picture Source

Java Programlama Dersleri, Döngüler


Sıfırdan Java Eğitim serisinin onuncu dersinde programlama dillerinin olmazsa olmazı döngüler konusuna değindik. Java da yer alan while döngüsü, do while döngüsü, for döngüsü ve son olarak da foreach tarzı for döngülerinin kullanımını uygulamalar üzerinde anlattık. Dileyenler derse buradan erişebilirler.

Java Programlama Dersleri, Döngüler

Picture Source

Java Programlama Dersleri, break, continue ve return


Serinin sonlarına yaklaşırken on birinci dersimizde break, continue ve return anahtar kelimelerinin normal ve alternatif kullanım alanlarından bahsettik ve anlatımımızı uygulamalarla renklendirdik. Merak edenler dersimize buradan erişebilir.

Java Programlama Dersleri, break, continue ve return

Picture Source

Java Programlama Dersleri, Diziler


Serinin on ikinci dersinde diziler konusuna değindik. Dizilerin anlatımına dizi bildirimleri ile başladık ve sonrasında her biri uygulamalı olarak ayrı bir başlık halinde tek boyutlu diziler, iki boyutlu diziler, üç boyutlu diziler ve değişken boyutlu dizilerin anlatımına yer verdik. Konunun daha rahat anlaşılması adına görsel öğelerle zenginleştirdiğimiz bu anlatıma buradan erişebilirsiniz.

Java Programlama Dersleri Diziler Arrays

Picture Source

Java Programlama Dersleri, Kullanıcıdan Input Alma


Serinin on üçüncü dersinde kullanıcıdan input alma kavramı üzerine konuştuk. Java ya da herhangi bir programlama dilinin amacı kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak programlar ortaya çıkarmaktır. Yani programlar kullanıcılar için yazıldığına göre kullanıcıdan veri alma olayı bir program için vazgeçilmez bir durumdur. Bu dersimizde kullanıcıdan input alma için kullanılan metotlardan bahsettik. Bankamatik uygulaması ve harf notu hesaplama uygulamalarını yazdık. Dileyenler dersimize buradan erişebilirler.

Java Programlama Dersleri, Kullanıcıdan Input Alma

Picture Source

Java Programlama Dersleri, Debugging ve Breakpoint


Sıfırdan Java Eğitim serisinin son dersinde debug ve breakpoint kavramlarına değindik. Debugging yani hata ayıklama ya da adım adım programın yürüyüşünü test etme işlemini, hem NetBeans IDE hem de Eclipse IDE ortamlarında nasıl yapıldığını gösterdik. Dileyenler dersimize buradan erişebilirler.

Java Programlama Dersleri, Debugging ve Breakpoint

Picture Source

Böylelikle Sıfırdan Java Eğitim serisinin “Temel Seviye” kısmını tamamlamış olduk.

Derslerimize bundan sonra Object Oriented Programlama olarak nitelendirilen Nesne Yönelimli programlama üzerinden devam edeceğiz(İleri Seviye Java Programlama Dersleri).

İlginiz için teşekkürler.


Posted from my blog with SteemPress : http://elektroyazilim.org/temel-seviye-java-programlama-dersleri/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Epey kapsamlı bir seri olmuş, çok emek verilerek hazırlanmış. Elinize sağlık.

Diğer bölümleri bekliyor olacağım. 🙆‍♀️

·

teşekkür ederim hocam, güzel yorumunuz ve ilginiz için ;)

Merhaba,

Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır.


Kürasyon kuyruğuna katılarak Steemit'te Türkçe yazılara siz de destek olabilirsiniz.

Sevgiler @trliste

·

hocam teşekkür ederim sizlerde olmasanız desteğim hiç olmayacak sanırım :D

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by etasarim from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here
·

Hi, @etasarim!

You just got a 1.05% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.