ေျပးဆင္း ေျပးတက္လုပ္မရပါ

in steempress •  22 days ago

ေျပာခဲ႔သလိုပါဘဲ ဟီးရိုး မစံုလို႔ ေအာက္ကို ဆင္းကစားတာပါ အဆင္းတုန္းကေတာ႔

ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ပါဘဲ အခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ရာမရွိပါဘူး မွန္မွန္ေလး ေျပးဆင္းလိုက္တာ

တစ္နာရီေလာက္ဆို ေအာက္ေရာက္တာပါဘဲ အဲ႔ဒီမွာ ေန႔စဥ္ကဒ္ေလးေတြအတြက္

က်ရာ ၾကံဳရာလိုင္းနဲ႔ အနိုင္တိုက္ရတာေပါ႔ တိုက္လဲျပီးေရာ ကဒ္ေတြဖြင္႔တဲ႔အခါ

ကံေကာင္းျခင္းေတြ အလွည္႔က်တာေပါ႔ ေခါင္းေဆာင္းသရဲ တစ္ေကာင္ရတယ္ေလ

အဲ႔ဒီအေကာင္ၾကီးရဲ႕ စေကးက သိပ္ၾကမ္းတာ ဘယ္ေလာက္ၾကမ္းသလဲဆို ကိုယ္ကခံခဲ႔ရေတာ႔ သိတာေပါ႔

အဲ႔အေကာင္ကို ျဖိဳဖို႔ဆုိ အေတာ္ကိုမလြယ္တာ သူက တိုက္ခိုက္မွုသာမလုပ္တယ္

ခံနိုင္ရည္နဲ႔ သူ႔ေနာက္က ရဲေဘာ္ေတြကို ပံ႔ပိုးေပးမွုကေတာ႔ လက္ဖ်ားခါေလာက္ပါတယ္ ဘယ္လိုၾကီးတိုက္တိုက္မလြယ္ဘူး

တစ္ခုေတာ႔ ေျပာစရာရွိတယ္ ေလဘယ္ သရီးေလာက္ဆုိ သံုးလို႔ သိပ္ေကာင္းျပီ

အဲ႔ဒီအေကာင္ေလး တစ္ေကာင္ ရေတာ႔ ဒီေန႔ ေအာက္ဆင္းကစားရတာ တန္သြား

တယ္ေပါ႔

ဆင္းတုန္းကေတာ႔ ဆင္းခဲ႔ျပီမို႔ အေပၚျပန္တက္ဖို႔ကလည္း တာ၀န္တစ္ရပ္လို

မလုပ္မျဖစ္လုပ္ရပါေတာ႔တယ္

အဲ႔ဒိီမွာ တိုက္ပါတ္တာပါဘဲ အဆင္းတုန္းကေတာ႔ ဘယ္သူမွ မတားဘူး ေဟာေဟာ

ဒိုင္းဒိုင္း ေလွ်ာခနဲ ဆင္းခ်သြားတာပါဘဲ အဆင္ကိုေျပလုိ႔

အတက္လဲ ျပန္တက္မယ္လုပ္ေရာ မလြယ္ဘူးဗ်ိဳ႕

တစ္ပြဲ ေလာက္ျပန္နုိင္ဖို႔အေရး ေတာ္ေတာ္ ေခါင္းစားရတယ္

အံမယ္......... ဘသားေခ်ာေတြကလည္း အတက္ကိုေတာ႔ လြယ္လြယ္ေပးမတက္

ဘူးဗ် ေလဘယ္အျမင္႔ေကာင္ေတြကလည္း ကိုယ္႔ေနရာ ကိုယ္မေနဘဲ ေအာက္မွာ

လာေသာင္တင္ေနၾကတာ အမ်ားသား သူတို႔လည္း သူတို႔အေတြးနဲ႔သူတို႔ေပါ႔

ေအာက္မွာ အေကာင္ငယ္ေတြၾကား ဆရာလုပ္ေနတာ ဗိုလ္က်ေနတာျဖစ္ပါ႔မယ္႔

ေအးေပါ႔ေလ ကိုယ္ေတာင္ အေပၚမွာ ခက္လို႔ ေအာက္ဆင္းတိုက္ခဲ႔ေသးတာဘဲ

ဒီလိုနဲ႔ တိုက္လိုက္တာ တစ္ေနကုန္သြားတယ္ မူလေနရာ ျပန္မေရာက္ေတာ႔ဘူး

ဗ်ိဳ႕ ဒါေၾကာင္႔ ေျပာပါတယ္ လက္ရွိေနရာေလး ထိန္းထားရမယ္ ဆိုတဲ႔သီအိုရီက

အလြန္မွန္ပါတယ္လို႔ ေတာ္ျပီ ေနာက္ရက္ေတြ ေအာက္မဆင္းေတာ႔ဘူး

အထက္မွာဘဲ ၾကံဖန္တိုက္ေတာ႔မယ္ ျပန္တက္ရတာ ပင္ပန္းလြန္းလို႔ပါ

 

Author : @bobokyaw
@bobokyaw.jpg


Posted from my blog with SteemPress : https://bobokyaw.xopus.io/?p=131

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ေလဘယ္အျမင္႔ေကာင္ေတြကလည္း ကိုယ္႔ေနရာေနလို႔မရဘူးေလ သူတို႔လည္းတုိက္ေနရတာ


@bobokyaw, sorry to see you have less Steem Power.
Your level lowered and you are now a Minnow!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @bobokyaw! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!