Deneme #11 - Eski Alışkanlıklar

in #steempress4 years ago (edited)

Bu yazı, Mahvolan Eğlence adlı yazımın ve önceki "Deneme" serilerinin devamı niteliğinde olacaktır.
Ahmet, önceki gün arkadaşları ile birlikte gezmeye gittiğinde o anki eğlencenin mahvolduğunu düşünmüştür. Bunun nedeni ise ayağının ağrımasıyla birlikte evlere erken dağılmaları olmuştur. Ancak arkadaşları anlayışlı kişiler olduğu için, hiçbir şey söylememiş,aksine teselli etmişlerdir. O nedenle Ahmet az da olsa rahatlamıştır. Şimdi ise daha büyük bir sorunu vardır; Ayağı durduk yere şişiyor, ağrımaya başlıyor ve hatta üzerine bile basamıyordur. Doktorun tavsiyelerini harfiyen uygulasa da aynı durum tekrar ediyor, daha da kötüye gidiyordur...Source


Ahmet, ayağının iyice şişmesiyle birlikte doktora gitme ihtiyacı duymuştur. Annesiyle beraber bir an önce gitme planları kuruyorlardır ancak ayağının üzerine basacak hali yoktur. Bu nedenle taksi ile gitmişlerdir. Doktor, gayet normal olduğunu, ameliyat sonrası bu tür şeylerin olabileceğini ancak biraz daha dikkat etmesi gerektiğini söylemiştir. Tabi ki bunun üzerine Ahmet, geçici bir durum olduğu için sevinmiştir. Eve gidip iyice dinlenmesi gerektiğini de doktordan duyduğu için artık uygulayacaktır...


Source

Eve gittikten sonra biraz canının sıkıldığını hisseden Ahmet, yaklaşık iyi ayın sonunda bilgisayarı açmaya karar vermiştir. Daha önceden bağımlılık derecesine geldiği oyunları şimdi yeniden oynamaya başlamıştır. Ancak eskisi kadar zevk alamıyor, eğlenemiyordur. Bunun nedeni ise artık bağımlı olmamasıdır. Tabi ki bu durum iyi gibi gözükse de Ahmet için bir hayli can sıkıcıdır. Çünkü oynadığı oyundan da sıkıldıktan sonra yapacak hiçbir şeyi kalmayacaktır....Posted from my blog with SteemPress : http://arif2k.steemblogtr.ovh/325-2/
Sort:  

WARNING! The comment below by @shovon51 leads to a known phishing site that could steal your account.
Do not open links from users you do not trust. Do not provide your private keys to any third party websites.

Very Nice. Look here and I will provide you more votes http://mcg6000.com/booster

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16983.09
ETH 1253.91
USDT 1.00
SBD 2.11