Deneme #10 - Mahvolan Eğlence

in #steempress4 years ago (edited)

Bu yazı, Eğlence Zamanı adlı yazımın ve önceki "Deneme" serilerinin devamı niteliğinde olacaktır. 

Ahmet, biraz bekledikten sonra arkadaşları da gelmiştir. İlk başta biraz sohbet ettikten sonra sinemaya gidecekleri için önce hangi filme gitmek istediklerine karar vermeleri gerekmektedir. Uzun bir tartışmanın ve araştırmanın ardından hepsinin ortak kararı ile bir filme gitmeye karar vermişlerdir. Filmin saatini beklerken yine sohbet ediyorlar, tatilden geçen iki ayın değerlendirmesini yapıyorlardır. Diğer arkadaşları da tıpkı Ahmet gibi üniversiteyi kazanamamışlardır. Yani yine hep beraber dershaneye gideceklerdir. Bunun üzerine biraz konuştuktan sonra filmin saati gelmiştir ve sinema salonuna girmişlerdir..Source


Yaklaşık iki saat süren bir filmin ardından salondan çıkmışlardır ve filmi değerlendirmeye başlamışlardır. Tabi ki aynı zamanda da etraftaki mağazalara bakınıyorlar, beğendikleri şeyleri almayacaklarını bilseler dahi deniyorlardır. Bir süre bu şekilde devam ettikten sonra bowlinge gitme zamanının geldiğini düşünmeye başlamışlardır. Ahmet ve diğer arkadaşları oldukça eğleneceklerini düşünüyorlar, kıyasıya bir rekabet ortamı oluşacağını hayal ediyorlardır. Bowling salonuna gitmişlerdir. Herkes hazırdır ancak bir sorun vardır. Ahmet'in ayağı oldukça ağrımaya başlamıştır ve iyiden iyiye şişmiştir. İlk başlarda bu güzel ortamın bozulmaması için kimseye söylemeyen Ahmet, canının yanmasına daha fazla dayanamayıp söylemek zorunda kalmıştır. Arkadaşları, onun ameliyat olduğunu bilmedikleri için ilk başlarda fazla umursamasalar da aradan biraz zaman geçince Ahmet'in ciddi olduğunu anlamışlardır....


Source

Arkadaşları, Ahmet'i biraz dinlendirdikten sonra evine bırakmışlardır. Biraz dinlendikten sonra ayağındaki şişliğin ve acının geçeceğini düşünen Ahmet, uyuması gerektiğini düşünmüştür. Ancak ayağının acısından uyuyamıyordur. Aklına, doktorun önerdiği krem gelmiştir. Doktor, ayağının ağrıdığı zaman o kremi sürüp biraz beklemesi gerektiğini söylemiştir. Ahmet de tıpkı doktorun söylediği gibi kremi sürüp beklemiştir ve zamanla ayağındaki şişlik ve acı dinmiştir. Ancak günü berbat ettiğini düşündüğü için biraz üzgündür...Posted from my blog with SteemPress : http://arif2k.steemblogtr.ovh/deneme-10-mahvolan-eglence/
Sort:  

Emeğinize sağlık.

Teşekkür ederim :)

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17068.01
ETH 1265.29
USDT 1.00
SBD 2.17