Zmiany w SteemMonsters

in #steemmonsters4 years ago

Dzisiaj, niecałą godzinę temu weszła do gry duża aktualizacja, która wprowadziła DEC (Dark Energy Crystals).

2bP4pJr4wVimqCWjYimXJe2cnCgnAfpeUZZv1K7QzS2.jpg
Zdjęcie zapożyczone z bloga @steemmonsters

Jest to token stworzony na platformie Steem Engine i jest również dostępny jako token TRC-10 na blockchainie Tronu. Tokeny DEC zdobywamy za każdą wygraną walkę. Po każdej bitwie rankingowej ilość zdobywanych tokenów zmniejsza się o 1%, ale bez obaw - regeneruje się w tempie 25%/dzień. Ilość DEC za wygraną walkę można zwiększyć używając złotych kart i kart z edycji Alpha.

20190520 1.png

Stworzony został również sklep, w którym za DEC możemy kupić atrakcyjne rzeczy. Są to m.in.:

Sklep z miksturami:

20190520 4.png

  • zwiększającymi nasze szanse na legendarną kartę o 25%, 50% i 100%.

20190520 5.png

  • zwiększającymi nasze szanse na złotą kartę o 25%, 50% i 100%.

20190520 6.png

  • zwiększającymi naszą dzienną nagrodę z questa o 1,2 lub 5 kart edycji Reward

20190520 7.png

  • zwiększającymi naszą szansę na tajemniczą nagrodę o 25%, 50% i 100%

20190520 8.png

Kolejny sklep, to stoisko z magicznymi orbami, których można będzie użyć do przywołania 12 unikalnych potworów klasy Rare lub wyżej z 6 nowymi umiejętnościami.

20190520 3.png

No i ostatni - gratka dla kolekcjonerów. Sklep ze skinami naszych ulubionych potworów:

20190520 2.png

Każdy znajdzie tutaj coś interesującego dla siebie :)

A przy okazji awansowałem do ligii Gold III i skończyłem dziennego questa czerwonymi

20190520 9.png

20190520 10.png

Na ostatnim screenie widać, w którym miejscu używamy mikstur :)
Powodzenia wszystkim graczom!


Screeny własne

Sort:  

Czy można już "palić" karty żeby dostać DEC?:)

This post is supported by $1.44 @tipU upvote funded by @cardboard :)
@tipU voting service: instant upvotes + profit sharing tokens | For investors.

Congratulations @kargul09! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 23114.72
ETH 1583.82
USDT 1.00
SBD 2.50