Podsumowanie sezonu w SteemMonsters

in #steemmonsters3 years ago

Dziś w nocy zakończył się kolejny sezon w SteemMonsters.
MG5aEqKFcQi6ksuzVh6Jg2nEp6wn6URVpJYJ87uTQCYCoxGtAqPMhn8oDdtVguZWSvpKtrAwa5FTD1W4cHX5btcYbn6ZKrSFp.jpg

Jestem bardzo zadowolony, bo ukończyłem go w Gold II. W przeciągu sezonu wziąłem udział w pierwszym już zautomatyzowanym turnieju. W pierwszej rundzie pokonałem @jozef230, ale w kolejnej rudzie już odpadłem. Teraz już wiem już z czym to się je i na następny turniej lepiej się przygotuję :)

Przeciwnicy wciąż rosną w siłę i bez inwestycji w nowe karty trudno się przebić wyżej. Przez większość sezonu grałem 2 moimi ulubionymi taliami - wody i ziemi. Ostatnio ulepszyłem Summonera talii wody, bo miałem już kilka kart w tej talii do złożenia na 5 poziom.

Kilka kart z nagrody na koniec sezonu mi się przyda, a prezentowały się następująco:

1.png

2.png

3.png

Z niebieskich przydał się Pirate Archer, bo ulepszyłem go na wyższy poziom. Umiejętność Blast bardzo pomaga mi grać tą talią :D
Do zielonej talii bardzo przydała się karta Brownie, bo coraz lepiej dostrzegam zaletę szybkości ataku, a do czerwonej 2x Naga Fire również pozwoliły podnieść poziom tej karty.

Na handel pewnie pójdzie Mantikora, bo Summonera smoków mam na 1 poziomie i na razie brak funduszy na jego podniesienie.

A tu jeszcze nagroda z ostatniego questa w poprzednim sezonie:

Screenshot_20190228115853487_com.android.chrome.png

Jak widać szczęście dopisało na koniec sezonu i legendarny jednorożec do kolekcji (screen ucięty, bo na telefonie robiłem) :D

A dla was jak zakończył się sezon?

Sort:  

This is game?

Posted using Partiko iOS

Yes,you can register here :)

Congratulations @kargul09! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 100

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.065
BTC 50700.08
ETH 4315.06
BNB 579.77
SBD 6.33