Kiedy Mys śpi - Gramy w SteemMonsters

in steemmonsters •  5 months ago 

SM3.png

Przypomniałam sobie, że istnieje taka gierka jak Steem Monsters. Ja wiem, niedługo zmieniają nazwę, ale póki co dla mnie to dalej jest SM. Szybko sobie przypomniałam, dlaczego tak rzadko w to ostatnio grałam. Moja talia po prostu jest słaba, a to głównie za sprawą nieulepszonych summonerów, niestety nie miałam do nich farta kiedy jeszcze można było ich dostać w ramach questów. Z drobną pomocą przyszedł mi @mys i jego wypożyczalnia kart. Z takim wzmocnieniem pokusiłam się o zdobycie radosnego Golda 3.

SM2.png

Ja wiem, w nocy powinno się spać. Tak, sezon kończył się o godzinie 4 nad ranem. Ah, te nerwy kiedy było 40 minut do końca, a na koncie brakowało mi tyle samo punktów do wbicia upragnionego złotka. To był chyba jedyny moment w sezonie, kiedy chciałam grać na boty, które zawsze ustawiają karty na biało. Bierzesz całą drużynę magów pod sztandarem Alrica i plujesz wszystkim botom w twarz (chyba, że niebiescy są nieaktywni, wtedy trochę smutno). Miałam nadzieję, że poleci coś sympatycznego, dzięki czemu będę mogła wzmocnić swoją talię, ale jak powszechnie wiadomo - nadzieja matką głupich.

A oto mój zacny drop

Na uwagę zasługuje złoty glutek... I masa szrotu. Serio, @jozef230 w niższych ligach wcale nie dropi przyjemniejszych kart. O dziwo tylko jeden andrek, spodziewałam się ich około 5, nimfy oraz archerzy nie zawiedli moich oczekiwań... No to teraz trzymać kciuki, że może przy queście poleci mi jakiś monster z grupy epic/legendary. Czy już wspominałam, że nadzieja matką głupich?
SM4.pngSM5.pngSM6.png

Teraz głowa do góry i młócimy z tym moim słabym deckiem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Kiedy Mys śpi kotki harcują.

Ano :D
Nyan

Posted using Partiko Android

Milion pytań bez odpowiedzi?
Poza tobą kto gra, jak @mys spi? A jak wstaje, to co robisz Ty, a co robią inni? Też przestają grać? A to dopiero tytuł!

Jeszcze @anshia-tv, ale coś ostatnio siedzi cicho i tylko mnie małpuje :<
Jak on wstaje to i ja wstaję

Congratulations @anshia! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 600 comments. Your next target is to reach 700 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

New japanese speaking community Steem Meetup badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @anshia! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!