Sort:  

Biz də ölülər dirilməsə də səsləri olur həmişə :)