"BAGONG PAGKAKAKITAAN ONLINE" FREE!!! NO INVESTMENT!!!

in #steemitpowerupph2 years ago (edited)

Same as FaceBook.... Pero babayaran ka..
🔲HOW?
🔰Creat ka ng account mo dito sa link na ito:

https://www.facebook.com/groups/917299185144968/

(Ung steps is parang gumagawa ka lang din ng Facebook account)

🔲Ways to earn:
🔰Registration
---Sa pay register mo pa lang mag 5pesos ka na agad.
🔰Loging-in
---Everyday na pag log-in mo babayaran ka.
🔰Posting(WALL)
---Kada post mo babayaran.
(ang pwedeng i-post is: YouTube videos, Funny memes, amazing stories. 5posts ang maximum per day)
🔰Photo Post
---post ka ng mga nakakatawang picture, or sarili mong picture babayaran ka (note: pag na delete my deduction ka na 0.15cents)
🔰100 likes na Post mo?
---may 5pesos na additional sa earnings mo..
🔰Commenting
---unlimited to.. share ur idea sa mga post ng iba babayaran ka.... pero kailangan respect post ng iba...
🔰Referrals
---10 pesos kada tao na napa member mo. limited lang sa 50 na tao.
🔰Account Verification
---pag naverify account mo, babayaran ka ng 10pesos. Kailangan din to sa process para di ka ma scam.
🔰Referring Visitors
---dito pag nagrefer ka tas binisita nila link mo babayaran ka parin, kahit di sila ng sign-up.
🔰New Profile Pic/Cover Photo
---every month to pag nagpalit ka ng profile pic/cover photo mo babayaran ka..
🔰New Friends
---babayran ka din sa pag-add and accept ng bagong friend request. oh diba pang famewhore ang peg... add and accept na lang para happy kayo pareho.
🔰Creating Group
---gagawa ka ng group mo? bayad yan. (pero minus pots pag na delete group niyo)
🔰New Group Pic/Cover
---upload ka ng bagong pic/cover ng group niyo ok bayad din. pero once a month lang din.
🔰Joining Group
---bayad din ang pagsali mo sa mga groups. salihan mo na lahat ng groups hahahaha
🔰Playing Games
---Mahilig kang maglaro? aba ito na chance mo para maglaro tapos binabayaran ka. kahit anong laro na naga game list ng page kikita ka..

Minimum withdrawal 100 pesos tru coins.ph

Sort:  

Congratulations @aerhielle! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @aerhielle! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @aerhielle! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - A better rich list comparator
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!