Paglalakbay Patungo Sa Dako Pa Roon : Ang Panibagong Simula Sa Araw Ng Sabado at Linggo β€πŸ˜€

in steemitdora β€’Β  4 months ago

Maligayang buhay sa lahat! πŸ˜€

Mga #steemitdora samahan niyo naman ako sa aking paglalakbay.

Sa Araw ng Sabado - Ang Kasagutan na Liwanag

image

Inaamin ko na sa aking buhay marami akong pagkakamali. Pero sa kabila ng lahat ng aking mga pagkakamali patuloy pa rin ako humihingi ng tawad sa Kanya. Kahit alam ko sa sarili ko na paulit-ulit ko pa rin ginagawa ang mga pagkakamali ko. Paulit ulit rin ako humihingi ng tawad sa Kanya. Dahil Siya ang Liwanag ng aking buhay. Ang Kasagutan na Liwanag.

Sa Araw Ng Linggo - Ang Aking Inaanak Na Ayaw Sa Akin πŸ˜€

image

Siya po ang aking inaanak na si Reese. Siya po ang aking inaanak na ayaw na ayaw sa akin. Kahit magpakarga ayaw talaga. Kahit ngumiti man lang ayaw rin. Kahit ano talaga gawin ko ayaw talaga. Ewan ko ba kung bakit ganun? Ayaw ata sa mga pangit. Hahaha


Inaanyayahan ko po ang lahat na sumabay sa aming paglalakbay patungo sa dako pa roon. πŸ˜€ Bisitahin niyo po ang link na eto para sa buong detalye ng panibagong simula ng paglalakbay

Maraming salamat po.


Mabuhay ang mga #steemitdora at #steemitserye! πŸ˜€πŸ’–

Calling all #steemitdora & #steemitserye you can request for your banner at Steemitserye and Steemitdora Full Force Discord. Hurry! Get yours now while it's free! Lols

I am very grateful being #steemitdora. πŸ˜€πŸ’–

Be grateful in every little/simple things and you'll find happiness you ever wanted! πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€

Everyday is worth to be grateful of!

How about you? What's your #gratefulvibes story for today? Join the #gratefulvibes community challenge of @paradise-found as it is extended forever. You can share yours and show to Steemit world how grateful you are. Feel free to comment and share. See you around! πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€πŸ’–πŸ’–πŸ’–

I am inviting everyone to join us at,
Gratefulvibes Community Discord Server
Steemgigs Discord Server
Steemitserye and Steemitdora Full Force
eSteem Discord Server

Let the #teardrops of gratefulvibes begins! πŸ˜€πŸ’–

P.S. Please support my witness @surpassinggoogle who inspire me continue what I started. To vote visit,
https://steemit.com/~witnesses
Type "steemgigs" as a witness in the search box then vote as shown below:

image

Yours truly,

@shikika with much love πŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€

Keep steeming! πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€

image

image

U5duDsPLWVkRfhiP758pZa8Qhn95oFE.gif

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!