တစ္မူး ရလို တစ္ပဲလွ ဴ တို ့ရွမ္းေတာင္သူ တူနိုင္ရိုးလား

in #steemit3 years ago

တစ္မူး ရလို တစ္ပဲလွ ဴ တို ့ရွမ္းေတာင္သူ တူနိုင္ရိုးလား
ဟူေသာ စကားက သူ ့ထက္ငါ လွ ူခ်င္ေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို ့၏ ေစတနာကို ျပညႊန္းေနသည္။ ျမန္မာတို ့သည္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး အလွ ူေရစက္လက္နွင့္မကြာ ေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အလွ ူ ျပဳျကျမဲျဖစ္သည္။ ဘဝအစ ေမြးဖြားျပီ ခုႏွစ္ရက္ အျကာတြင္ အမည္ေပးကင္းပြန္းတပ္ အလွ ူျပဳလုပ္ျကသည္။ ေယာက်ာ္းေလးမ်ား ဆယ္ႏွစ္ဝန္းက်င္ အရြယ္ သကၤန္းေတာင္း ပီပီသသ ရြတ္နိုင္သည္နွင့္ ရွင္ျပဳ မဂၤလာ အလွ ူျကီးျပဳ ျကျပီး မိန္းခေလးမ်ား အတြက္မူ နားသမဂၤလာျပဳ ျကသည္။ အရြယ္ လူလားေျမာက္ျပီး သီခ်ိန္တန္ သီး ပြင့္ ခ်ိန္တန္ပြင့္ ရမည္ သေဘာအရ အိမ္ေထာင္ျပဳသည္အခါတြင္လည္း မဂၤလာဆြမ္းေက်ြး၍ အလွဴျပဳရသည္။ အိမ္သစ္တက္ပဲြ စသည္ တို ့လည္း က်င္းပတက္ျကသည္။ အသက္အရြယ္ရလာသည့္ အခါ တတိရအရြယ္ ကုသိုလ္ရွာ ဟူေသာ စကားအတိုင္း ဒါနကုသိုလ္ ကို တက္စြမ္းသေလာက္ ျဖည့္ဆည္းရမည္။ ေနာက္ဆံုး ကံကုန္၍ ဤဘဝမွ စြန့္ခြါရသည့္ အခါမွာပင္ သက္ေပ်ာက္ဆြမ္းေကြ်း၍ ခုႏွစ္ရက္ျပည့္ လွ်င္ ရက္လည္ဆြမ္းေက်ြး အလွ ူျပဳရသည္။ ျမန္မာတို ့ဘဝကား အလွ ူႏွင့္ စ၍ အလွ ူႏွင့္ပင္ အဆံုးသတ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။
IMG_20180522_090128.jpg

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

You got a 3.43% upvote from @booster courtesy of @dvice!

NEW FEATURE:

You can earn a passive income from our service by delegating your stake in SteemPower to @booster. We'll be sharing 100% Liquid tokens automatically between all our delegators every time a wallet has accumulated 1K STEEM or SBD.
Quick Delegation: 1000| 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000

You got a 4.16% upvote from @upmewhale courtesy of @dvice!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!

Sneaky-Ninja-Throwing-Coin 125px.jpg
Defended (2.82%)
Summoned by @dvice
Sneaky Ninja supports @youarehope and @tarc with a percentage of all bids.
Everything You Need To Know About Sneaky Ninja


woosh

You got a 2.83% upvote from @postpromoter courtesy of @dvice!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

This post has received a 2.54 % upvote from @boomerang.

You got a 4.57% upvote from @joeparys! Thank you for your support of our services. To continue your support, please follow and delegate Steem power to @joeparys for daily steem and steem dollar payouts!

This post has received a 14.29% upvote from @lovejuice thanks to @dvice. They love you, so does Aggroed. Please be sure to vote for Witnesses at https://steemit.com/~witnesses.

Great post!
Thanks for tasting the eden!