Everyday အသံုးကဲြျပားပံုမ်ား

in #steemit3 years ago

image

Everyday နဲ႕ Every day အသံုးကဲြျပားပံု
---------------------
ဒီစကားလံုး ၂ လံုးကို လဲြမွားစြာ အသံုးမျပဳမိၾကေစဖို႕
ဆရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက Fb မွာ သူတို႔နည္း သူတို႔ဟန္နဲ႔
ရွင္းျပေပးထားၾကပါတယ္။သို႔ေပမယ့္လည္း
မသိေသးတဲ႔သူေတြ သိရွိေစဖို႔ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔
အနည္းငယ္ ထပ္ရွင္းျပေပးခ်င္ပါတယ္ခင္​ဗ်ာ။

Everyday နဲ႕ Every day မွာ
Everyday က Adjective ျဖစ္ျပီး
Every day က Adverb ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ အသံုးအႏႈန္းေတြကို ေအာက္မွာေလ့လာၾကည့္ၾကပါ။

Every day ( Adverb ) = ေန႔တိုင္း။

I go to the park every day.
ကြ်န္ေတာ္ ပန္းျခံကို ေန႔တိုင္းသြားတယ္။

My father goes to his work every day.
အေဖက သူ႔ရဲ႕အလုပ္ကို ေန႔တိုင္းသြားတယ္။

I have a bath every day.
ကြ်န္ေတာ္ ေန႔တိုင္း ေရခ်ဴိးတယ္။

( Every day = Each day )

Everyday ( Adjective ) = ေန႔စဥ္။ ေန႔စဥ္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္။

everyday ကိုသံုးခ်င္ရင္ Noun ရဲ႕ေရွ႕မွာ ထားသံုးၾကပါ။

Teaching is his everyday work.
သင္ၾကားေရးက သူ႔ရဲ႕ေန႔စဥ္အလုပ္ပဲ။

The internet has become part of everyday life.
အင္တာနက္က ေန႔စဥ္ဘဝရဲ႔ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္လာပါျပီ။

ဒီေလာက္ဆို Everyday နဲ႔ Every day တို႔ရဲ႕
အသံုးအႏႈန္းေတြကို နားလည္ေလာက္ျပီ ထင္ပါတယ္။
………………………………………………………………………………………
အေကာင္းဆံုးေသာ ေမတၱာ၊ဆႏၵမြန္မ်ားျဖင့္
ေလးစားလ်က္ပါ ဆရာ

With love and best wishes !