Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Już 165, no ale niestety większość to boty. Raczej nie zwracałbym za bardzo uwagi na ten wskaźnik, bo jest on mylący :)
https://steemit.com/polish/@jacekw/ilu-tak-naprawde-masz-aktywnych-obserwujacych

·
  ·  last year (edited)

Same boty ^^
Ale jak już to ustaliłem z kolegami ze Steemit - farmienie followersów nie jest złe ;)