Sort:  

Hihihi, cảm ơn ban quản trị a-alice đã quan tâm đến bài viết :D

hhaahah em theo dõi các bài viết của anh laau lắm rồi, chả qua tàu ngầm ko lộ diện thôi :D

Oh, cảm động quá thật sự là cảm động. Có gì cứ lộ diện nhiều nha @a-alice, anh sẽ đáp trả cho bằng hết. Rảnh rỗi thì vào Discord chém gió với mọi người nha. :D

ơ e nhớ hồi trước e có cmt a lâu rồi, nhưng ko thấy rep. E ban đầu tưởng a già tuổi như chú Đăng nên khó gần cơ

Chắc anh không thấy đấy, thất lễ rồi :D. Anh già thôi chứ chưa đến level đó hahaha

a bn mà già vậy @@ nhìn ảnh giống ng hàn quốc thế
chứ e biết a lâu lắm rồi, nhưng lúc trong bài viết của a chưa có ng việt nào cmt cả

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68913.70
ETH 3738.36
USDT 1.00
SBD 3.68