RESTEEM MANIA! Konkurs #PL-ART odcinek #3 - Pula nagród: 1.5SBD + płynne środki z posta!

in #steemit-polska6 years ago (edited)

konkurs pl art part 3 rm.png

"Konkurs #pl-art" - odcinek #3

Długo nie było kolejnej edycji, ale wróciłem :)

Trzecia edycja odbędzie się pod nazwą "RESTEEM MANIA". Polega to na tym, że pierwsze zgłoszenie wklejone tutaj nie resteemuje nikogo, natomiast każde kolejne zgłoszenie powinno zawierać dopisek "resteemuję pracę "x" - i podać nazwę użytkownika". Można resteemować dowolną pracę konkursową, taką, jak anam się podoba, nie ma nic narzucone. Jeśli bardzo nie chcemy nikogo resteemować z jakichś względów - można dopisać "nie resteemuję nikogo" i też wziąść udział.

Taki system ma zmotywować do jaknajszybszego wklejania postów, aby uzyskac jaknajwięcej szans na ponowne resteemy. Takie wspólne resteemy mają na celu pomóc wzajemnie rozpromować się w kręgach artystycznych, przynajmniej takie jest założenie :)

Zapraszam serdecznie każdego do udziału!

W pierwszej edycji pojawiały się pytania: "Czy "x" też się kwalifikuje do konkursu?"
"Wszystko może być sztuką", co oznacza, że odpowiedź na tego typu pytanie zawsze będzie brzmieć: "Tak!".

Nawet, jeśli jesteś kucharzem, lub kimkolwiek innym, nie artystą i uważasz, że to, co stworzyłeś to dzieło sztuki - chętnie przyjmiemy takie zgłoszenie :).
Warunkiem jest oczywiście, to, że trzeba być autorem danego dzieła.

Na steemit jest bardzo dużo wszelkiego rodzaju artystów, proponuję zjednoczyć polskie siły pod tagiem “pl-art”.

Zachęcam do wzięcia udziału, nawet, jeśli nie uda się wygrać, jest to szansa na promocję postu oraz okazja do poznania innych artystów o podobnych pasjach i zainteresowaniach.

Pula nagród wyniesie 3x 0.5sbd + 3x 33% płynnych środków z posta.
Oznacza to, ze nie będzie 1, 2 i 3 miejsca, a 3 pierwsze miejsca, ponieważ bardzo trudno było wyłonić najlepsze prace.

Zachęcam do reklamowania się w komentarzu zgłaszającym post, jeśli chcecie napisać czym się zajmujecie, aby zdobyć ewentualne kontakty, lub pochwalić się, czym się zajmujecie.

Temat:

Aby zachęcić uczestników, temat konkursu nadal pozostaje całkowicie dowolny!

Dodatkowo można przedstawić etapy procesu tworzenia, nie jest to wymagane, ale pokazanie historii powstawania danego dzieła zwiększy atrakcyjność samego postu.

Zasady:

  • Płynne środki z tego postu + dodatkowo 1.5 SBD złożą się na pulę nagród.

  • Termin zgłaszania prac: do końca czwartku 19.IV.2018.

  • Zwycięzcy zostaną wyłonieni i ogłoszeni do soboty 21.IV.2018.

  • Nagrody zostaną przelane do 48 godzin po ogłoszeniu wyników.

  • Każdy może zgłosić max. 2 prace, w 2 osobnych postach.

Nagrody:

3x 1 miejsce: 33%

Aby się zakwalifikować:

  • Użyj w tytule swojego postu konkursowego “Konkurs #pl-art #3”
  • Wklej do niego link pod tym postem, aby zgłosić swoją pracę.
  • Zreesteemuj pracę innego użytkownika i napisz którą w komentarzu zgłoszeniowym do konkursu poniżej

Technika:

Dowolna, może to być rysunek, obraz, dosłownie wszystko, nawet rzeźba, wykonane zarówno metodą cyfrową jak i tradycyjną. Wszystko się kwalifikuje!
Warunkiem jest, aby praca była Twojego autorstwa.

Sposób wyłaniania zwycięzców:

Przeprowadzę tajną ankietę wśród kilku znajomych, którzy wytypują 3 x 1 miejsce, wybierając po 3 prace. Policzone zostaną zebrane głosy, sam też oddam swój głos. Nie czuję się kompetentny, aby samemu wybierać zwycięzcę, dlatego taki sposób ma zapewnić pewne uśrednienie wyników, aby nie były zależne od gustu jednej osoby.
Jeżeli w przyszłości uda się opracować lepszą metodę, zostanie to zmienione. Myślałem nad jawnym głosowaniem w komentarzach, ale stwarza to pole do manipulowania głosami, jestem otwarty na propozycje ewentualnych zmian.

Konkurs ten został zainspirowany konkursem #temaTYgodnia na kanale @steemit-polska.

Zachęcam do udziału również w nim, jest to super inicjatywa, która gromadzi wokół siebie ciekawych ludzi.

Zapraszam też do odwiedzenia konta użytkownika @wolontariusz, uczestnika pierwszej edycji "konkursu #pl-art", który pomaga zwierzętom w schronisku, wszystko można obejrzeć na jego profilu.
Wiem, że poprzez przesyłanie "dobrych słów" oraz "pozytywnej energii" nic realnie nie pomogę, ale chciałbym zareklamować tą osobę, która sama, z własnej woli coś w tej kwestii działa i zmienia.

Zapraszam i czekam na Wasze zgłoszenia!

Zachęcam też do zapoznania się ze zgłoszeniami z poprzedniej edycji - wszystkie były bardzo ciekawe!

Sort:  

Moja praca:
https://steemit.com/art/@dziobitv/ciuchcia-konkurs-pl-art-3

Nie rozumiem 3 polecenia :/
"Zreesteemuj pracę innego użytkownika i napisz którą w komentarzu zgłoszeniowym do konkursu poniżej"
Czyli mam se znaleźć jakiegoś użytkownika który robi jakąś pracę iii co dalej? Wgl co to reesteam?

Cześc, sorry za późną odpowiedź. Byłeś jedynym uczestnikiem, więc nagroda 1/3 płynych srodków + 0.5sbd, razem 0.624 sbd zostały przelane na Twój wallet. Muszę wymyślić jakiś sposób reklamy, bo ten odcinek nie wypalił. Dzięki za uczestnictwo, resteem to udostepnienie na swoim blogu czyjegoś posta. Pozdro

Okej, dzięki za odpowiedź. Lepiej późno niż wcale ^^ I dziękuję za nagrodę. Pozdrawiam :)

W dodatku wysłałem sbd, zniknęło mi z walleta, a nie ma śladu po przelewie, jestem w trakcie wyjaśniania tego, sorry za kłopoty.

Konkursevo!

Konkursevo sika la fą!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Clickachu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Do kiedy można zgłaszać prace? Do wtorku czy czwartku? Bo są chyba złe daty ;)

Dziękuję, poprawione :)

Dzięki za tak szybką reakcję ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64689.90
ETH 3450.92
USDT 1.00
SBD 2.50