You are viewing a single comment's thread from:

RE: Podatek od kryptowalut - ciągłe zmiany

in #steemfounders-pl2 years ago

Niestety w Polsce dzieją się dziwne rzeczy. Ja po wstępnych informacjach z KNF utwierdziłem się że mój wyjazd z kraju był słuszny. W kryptowaluty inwestuje od 2017, ale poza Polską mieszkam od kwietnia 2017. Co za tym idzie automatycznie według przepisów płace podatki tam gdzie przebywam powyżej pół roku. W moim przypadku jest to Hiszpania. Plusem jest to, że jak się jakoś dużo nie inwestuje to można zmieścić się nawet w zwolnieniu z podatku. Na chwilę obecną do 22tys euro zwolnienie z podatku. Mimo wszystko interesuję się tym co dzieje się z rynkiem krypto w Polsce i na bieżąco obserwuję. Pozdrawiam

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.040
BTC 10754.06
ETH 354.65
USDT 1.00
SBD 0.95