Sort:  

W sumie pytanie nie głupie - nie wiem czemu, jakoś bardziej pasowało steemfounders-pl. Plan ogólnie jest taki, by w przyszłości każda społeczność językowa miała łatwy dostęp do Steemfounders. Dlatego dla polskich tekstów tag to steemfounders-pl, dla japońskich steemfounders-jp, a dla anglojęzycznych po prostu steemfounders.

Prefiks pl- ponoć pomaga wyłapywać polskie treści gościom od statystyki, nie wiem czy działa tak też sufiks -pl.

No to teraz będą mieli na końcu - ot tak, co by się nie rozleniwili nadto ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.044
BTC 11070.93
ETH 385.25
USDT 1.00
SBD 0.98