You are viewing a single comment's thread from:

RE: Garść wskazówek dla użytkowników Steemfounders

Świetna inicjatywa, zwłaszcza, że teraz czeka się na akceptacje konta nawet i dłużej niż 3 tygodnie. Jak będę wiedziała o kimś kto chce założyć sobie konto na Steemit to na pewno powiem tej osobie o steemfounders