3 SteemFest in Cracow 7-11 November 2018 :) / 3 SteemFest w Krakowie 7-11 Listopad 2018 :)

in #steemfest3 years ago

Hello Steemians :) / Siema Steemianie :)

[ENG]
Yesterday I learned that the 3rd edition of SteemFest will take place November 7-11 in Krakow Poland :D I'm very happy because it is not far away. I spent half of my life in Cracow, and currently I'm living on the outskirts of the city. It is a pity that SteemFest will take place in November, because I think that the city would have much more to offer in the warmer months, but I think that a lot is happening here and you will not be able to complain about the boredom in this city. There are places in Cracow that are full of life throughout the year, regardless of the weather, and in this post I will try to briefly explain what is worth seeing here.

[PL]
Wczoraj dowiedziałem się, że 3 edycja SteemFest odbędzie się 7-11 Listopada w Krakowie :D Bardzo mnie to cieszy, ponieważ nie będę miał daleko. Pół życia spędziłem w Krakowie, a obecnie mieszkam na obrzeżach miasta. Szkoda tylko, że SteemFest odbędzie się w listopadzie, ponieważ myślę, że miasto miałoby dużo więcej do zaoferowania w cieplejsze miesiące, ale i tak myślę, że dużo się tu dzieje i na nudę w tym mieście na pewno nie będziecie mogli narzekać. Są miejsca w Krakowie, które tętnią życiem przez cały rok niezależnie od pogody i w tym poście postaram się wam krótko przybliżyć co warto tu zobaczyć.

Main Square and the Old Town / Rynek Główny i Stare Miasto

Rynek.jpg

[ENG]
The most important place where you will probably spend the most of your free time while stay in Krakow is the Main Square and the Old Town surrounding it. I do not need to present this place to anyone, because it is the most recognizable place in Krakow. It is the largest market in Europe, in the middle of which is one of the oldest department stores in the world, called Sukiennice, where you will be able to buy wonderful, hand-made souvenirs and amber jewelery. On the first floor of the Sukiennice there is an art museum, and in the basement the museum of the history of the city, which must be seen (unfortunately, tickets must be booked in advance). Right on the square is the Mariacki Church with the antique altar of Veit Stoss, which is really worth seeing at close range. Hejnał Mariacki is heard every hour from the church tower. On the Main Square very often various events or concerts take place, and during the holiday season there is a fair with traditional products, you will have the opportunity to taste typical Polish delicacies (I recommend a slice of country bread with a hot fry or lard and a small-sized cucumber). During the season, there are restaurant gardens around the market, I recommend sitting down and relaxing drinking coffee or beer (as for meals, the prices are quite high). The Main Square is surrounded by the Old Town, where at night we find a lot of popular clubs and pubs with great music. I especially recommend a walk along Florianska Street, at the end of which is the Florianska Gate and just behind it the Barbakan, a medieval defensive structure. I also recommend taking a walk down the Grodzka Street leading to the Vistula River and to the Wawel Royal Castle.

[PL]
Najważniejszym miejscem, w którym prawdopodobnie będziecie spędzać najwięcej wolnego czasu będąc w Krakowie, jest Rynek Główny i otaczające go Stare Miasto. Nikomu chyba nie muszę przedstawiać tego miejsca, ponieważ jest ono wizytówką Krakowa. Jest to największy taki rynek w Europie, pośrodku którego znajduje się jeden z najstarszych domów handlowych na świecie, czyli Sukiennice, gdzie będziecie mogli kupić wspaniałe, ręcznie robione pamiątki oraz biżuterię z bursztynem. Na piętrze Sukiennic znajduje się muzeum sztuki, a w podziemiach muzeum historii miasta, które trzeba zobaczyć (niestety bilety trzeba rezerwować z wyprzedzeniem). Tuż przy rynku znajduje się Kościół Mariacki z zabytkowym ołtarzem Wita Stwosza, który naprawdę warto zobaczyć z bliska. Co godzinę z wierzy kościoła rozbrzmiewa Hejnał Mariacki. Na płycie Rynku Głównego bardzo często odbywają się różnego rodzaju wydarzenia czy koncerty, a w okresach świątecznych organizowany jest jarmark, z tradycyjnymi wyrobami, będziecie mieli okazję skosztować typowo polskich przysmaków (polecam pajdę wiejskiego chleba z ciepłą świżonką lub smalcem i ogórkiem małosolnym). W sezonie dookoła rynku porozstawiane są ogródki restauracyjne, polecam usiąść i zrelaksować się przy kawie czy piwie (co do posiłków, to ceny są dosyć wygórowane). Rynek Główny jest otoczony Starym Miastem, gdzie nocą znajdziemy bardzo dużo popularnych klubów i lokali z dobrą muzyką. Szczególnie polecam spacer po ulicy Floriańskiej, na końcu której znajduje się Brama Floriańska a tuż za nią Barbakan, czyli średniowieczna budowla obronna. Polecam również przespacerować się ulicą Grodzką prowadzącą nad Wisłę i do Zamku Królewskiego na Wawelu.

Wawel and Vistula Boulevards / Wawel i Bulwary Wiślane

Wawel.jpg

[ENG]
The Wawel Royal Castle is another place that everyone should see in Krakow. It is worth going on a tour of the castle chambers with a guide who tells the story of the castle in a very interesting way. Then I recommend entering the Cathedral, where the most important events took place, such as the coronation of kings. Under the Cathedral there is a crypt with tombs of Polish kings. I also recommend climbing the belfry, where on certain days of the year you will be able to ring almost 13-ton Zygmunt's Bell. At the foot of the castle beside the Vistula River there is a monument of the legendary Wawel Dragon, which blows fire in 10-minute intervals. Once you visit the castle, I recommend taking a walk on the Vistula Boulevards or spreading the blanket and sit on their slope and relax. In season, especially on the bend of the Vistula, various events take place, such as the Dragon's Parade or Wianki with a firework display. At the river's shore, barges with restaurants are moored, from which dance music can be heard in the evenings. Along the Vistula boulevards there is also a cycling route being part of the European EuroVelo route.

[PL]
Zamek Królewski na Wawelu jest kolejnym miejscem, który każdy powinien zobaczyć w Krakowie. Warto wybrać się na wycieczkę po komnatach zamku z przewodnikiem, który w bardzo ciekawy sposób opowiada o historii zamku. Następnie polecam wejść do Katedry, gdzie odbywały się najważniejsze wydarzania, takie jak np. koronacje królów. Pod Katedrą znajduje się krypta z grobowcami polskich królów. Polecam również wspiąć się na dzwonnicę, gdzie w określone dni w roku będziecie mieli możliwość zadzwonienia prawie 13 tonowym Dzwonem Zygmunta. U podnóży zamku przy Wiśle znajduje się pomnik legendarnego Smoka Wawelskiego, który zieje ogniem w 10 minutowych odstępach. Jak już zwiedzicie zamek, to polecam wybrać się na spacer po Bulwarach Wiślanych lub rozłożyć koc i usiąść na ich zboczu i się zrelaksować. W sezonie szczególnie na zakolu Wisły odbywają się rozmaite wydarzenia takie jak np. Parada smoków czy Wianki z pokazem fajerwerków. Przy brzegu rzeki zacumowane są barki z restauracjami, z których wieczorami słychać muzykę taneczną. Wzdłuż bulwarów wiślanych przebiega również trasa rowerowa będąca częścią europejskiej trasy EuroVelo.

Kazimierz

Kazimierz.jpg

[ENG]
The third most recognizable place in Krakow is the Jewish district of Kazimierz. Where are the old Jewish cemeteries and synagogues. It is also full of small and atmospheric pubs, where we can taste traditional Jewish dishes. You can also listen to live music in pubs such as La Scandale. I recommend walking through the narrow streets of the district, among which it is very easy to get lost. During the walk, it is worth visiting the "Stajnia" pub on Józefa Street, there is a wonderful garden there. You will surely also come across the famous Okrąglak, where you can eat the best casseroles in the city or a large pork chop with pickled cucumber. This place is becoming more and more popular, especially among hipsters. The district is undergoing reconstruction, so do not be scared by the old neglected and shattered tenement houses.

[PL]
Trzecim najbardziej rozpoznawalnym miejscem w Krakowie jest Żydowska dzielnica Kazimierz. Gdzie znajdują się stare cmentarze żydowskie i synagogi . Pełno tam również małych i klimatycznych knajpek, gdzie możemy skosztować tradycyjne potrawy żydowskie. Można też posłuchać muzyki na żywo w takich knajpach jak np. La Scandale. Polecam spacer po wąskich ulicach dzielnicy, wśród których bardzo łatwo można się pogubić. Podczas spaceru warto odwiedzić pub "Stajnia" przy ulicy Józefa, jest tam wspaniały ogródek. Na pewno natkniecie się również na słynny Okrąglak, gdzie możecie zjeść najlepsze zapiekanki w mieście czy wielkiego kotleta schabowego z ogórkiem kiszonym. Miejsce to staje się coraz bardziej popularne, szczególnie upodobali je sobie hipsterzy. Dzielnica jest jest w trakcie przebudowy więc niech was nie przestraszą stare zaniedbane i sypiące się kamienice.

Błonia

[ENG]
If you want to spend time actively in Krakow, run, ride on roller skates / bikes or just go out with a dog for a walk, the ideal place is Cracow Błonia, which is a city park in the form of a vast meadow. During the season, the majority of Cracovians spend their time actively here, and sometimes it is really crowded on the route around Błonia. After exhausting run or walk, I recommend going for a cold lemonade, ice cream or some fastfood to a place called Bezogródek on Piastowska Street, which is a park of various foodtracks (there are probably over 20 of them and every has something else to offer). Right next to Błonia there is the Jordan Park, full of various attractions. We can, among other things, play basketball or volleyball, children can play on the playground, and adults can watch the action of professional dancers dancing Swing.

[PL]
Jeśli chcecie aktywnie spędzić czas w Krakowie, pobiegać, pojeździć na rolkach/rowerach czy po prostu wyjść z psem na spacer, to idealnym do tego miejscem są krakowskie Błonia, czyli miejski park w postaci rozległej łąki. W sezonie aktywnie spędza tu czas większość Krakowian i niekiedy na trasie wokół błoń bywa naprawdę tłoczno. Po wyczerpującym polecam udać się na zimną lemoniadę, lody czy jakiegoś fastfood'a do miejsca zwanego Bezogródek przy ulicy Piastowskiej, będącego parkiem różnego rodzaju foodtracków (jest ich chyba ponad 20 i każdy ma do zaoferowania coś innego). Tuż obok Błoń znajduje się park Jordana, pełen różnego rodzaju atrakcji. Możemy tu między innymi pograć w kosza czy w siatkówkę, dzieci mogą pobawić się na placu zabaw, a dorośli mogą pooglądać w akcji profesjonalnych tancerzy tańczących Swinga.

poland-1449357_1920.jpg

[ENG]
Of course, the city of Krakow has much more to offer and it would take a lot of time to write about it. You can learn more about all places worth seeing and attractions from the guides. In Krakow, you can easily communicate in English, because most young people know this language very well. When it comes to accommodation, I recommend using such portals as booking.com etc. (you can find nice promotions and bargain prices).

[PL]
Oczywiście miasto Kraków ma do zaoferowania o wiele więcej i pisanie o tym zajęłoby naprawdę sporo czasu. O wszystkich miejscach wartych zobaczenia i atrakcjach możecie dowiedzieć się bardziej szczegółowo z przewodników. W Krakowie z łatwością porozumiecie się w języku angielskim, gdyż większość młodych ludzi bardzo dobrze zna ten język. Jeżeli chodzi o zakwaterowanie to polecam korzystanie z takich portali jak booking.com itp. (można trafić na fajne promocje i okazyjne ceny noclegów).

krakow-966774_1920.jpg

[ENG]
If you had any more specific questions, do not be afraid to ask, I will be happy to answer them and give you tips on staying in Krakow.

We invite you to Krakow! See you in November :)

[PL]
Gdybyście mieli jakieś bardziej szczegółowe pytanie, nie bójcie się pytać, z chęcią na nie odpowiem i udzielę wskazówek odnośnie pobytu w Krakowie.

Zapraszamy do Krakowa! Do zobaczenia w listopadzie :)

Sort:  

Do zobaczenia w listopadzie :)

Oczywiście o ile jesteś w stanie wybulić za wejściówkę :D

Congratulations @mefio! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Cena niestety zaporowa dla niektórych. :) Ale sam fakt, że takie coś w Polsce, to zajebiście. :D