You are viewing a single comment's thread from:

RE: 3 SteemFest in Cracow 7-11 November 2018 :) / 3 SteemFest w Krakowie 7-11 Listopad 2018 :)

in #steemfest3 years ago

Do zobaczenia w listopadzie :)

Oczywiście o ile jesteś w stanie wybulić za wejściówkę :D